ELDON GRUPA
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
PETRA MUNJASA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU DOO
ELEKTROTEHNIČKO MAŠINSKO PREDUZEĆE

TELEFON: (026) 322-397
E-mail: office@eldon.rs
Sajt: www.eldon.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTRODISTRIBUCIJA SMEDEREVO
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
RADMILE ŠIŠKOVIĆ 2

OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE DOO BEOGRAD, POSLOVNICA SMEDEREVSKA PALANKA

EPS SNABDEVANJE: (026) 321-095
Sajt: www.edcentar.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELTOSAN
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
BRANKA RADIČEVIĆA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRODAJU I SERVIS KOMPJUTERA DOO

TELEFON: (026) 4150-000
Sajt: www.eltosan.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EPROM
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
SVETOG SAVE 19

PREDUZEĆE ZA PROMET ROBA I USLUGA AD

TELEFON: (026) 322-416

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FERMS
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
10. OKTOBRA 12

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGEInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FIMAKS
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
ŠULEJIĆEVA 10

PREDUZEĆE ZA FINANSIJE, MARKETING I KONSALTING DOO

TELEFON: (026) 310-854
E-mail: office@fimaks.rs
Sajt: www.fimaks.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GEMONT
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
VODIČKI PUT BB

PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, IZGRADNJU I PROIZVODNJU DOO BEOGRAD, PROIZVODNJA SMEDEREVSKA PALANKA

TELEFON: (026) 376-094
E-mail: proizvodnja@gemont.rs
Sajt: www.gemont.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GENDER-GOŠA
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
TRG HEROJA 7

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I SERVISIRANJE RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

TELEFON/TELEFAKS: (026) 313-960

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GIT MILANOVIĆ
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
OMLADINSKA 10

DOO PREDUZEĆE ZA IZVOĐENJE USLUGA U GRAĐEVINARSTVU I TRGOVINU

TELEFON: (026) 317-589
E-mail: gitmil@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GOŠA BEZBEDNOST
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
INDUSTRIJSKA 70

DRUŠTVO ZA FIZIČKO TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (026) 317-789

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GOŠA FDV
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
INDUSTRIJSKA 70

PRIVREDNO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA DRUMSKIH VOZILA DOO U STEČAJU

DIREKCIJA: (026) 322-293

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GOŠA HOLDING KORPORACIJA
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
INDUSTRIJSKA 70

AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA OPREME I VOZILA GOŠA HOLDING KORPORACIJA SMEDEREVSKA PALANKA U STEČAJU

TELEFON: (026) 310-253

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GOŠA MONTAŽA
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
INDUSTRIJSKA 70

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I MONTAŽU OPREME I OBJEKATA BEOGRAD
MONTAŽA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA, RUDARSKE OPREME, HIDROMEHANIČKE OPREME

CENTRALA: (026) 321-022
E-mail: montaza@gosamontaza.rs
Sajt: www.gosamontaza.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GOŠA SOLKO
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
I SRPSKOG USTANKA 202

PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM DOO
PROIZVODI: EKO KOMUNALNA OPREMA (KONTEJNERI ZA SMEĆE, KANTE ZA SMEĆE, PIJAČNE TEZGE, PARKOVSKE KLUPE, OPREMA ZA DEČJE PARKOVE), LAKŠA BRAVARIJA, ROBA ŠIROKE POTROŠNJE (ROŠTILJI, POSTOLJA ZA PEGLANJE, VRTNE LJULJAŠKE, GARAŽNA VRATA, OLUCI, DVORIŠNE KAPIJE I OGRADE)

CENTRALA: (026) 321-022
E-mail: gosasolko@verat.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GOŠA-STAN
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
I SRPSKOG USTANKA 202

PREDUZEĆE ZA PRIVREĐIVANJE STAMBENIM I POSLOVNIM PROSTORIJAMA I ZGRADAMA DOO

TELEFON: (026) 319-834

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: