NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
37210 ĆIĆEVAC
KARAĐORĐEVA 98

ISPOSTAVA ĆIĆEVAC

TELEFON: (037) 811-281
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA ĆIĆEVAC
37210 ĆIĆEVAC
KARAĐORĐEVA 106TELEFON/TELEFAKS: (037) 811-260
E-mail: kabinetcicevac@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
37210 ĆIĆEVAC
KARAĐORĐEVA 191

EKSPOZITURA ĆIĆEVAC

TELEFON: (037) 811-668
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
37210 ĆIĆEVAC
KARAĐORĐEVA 126

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ĆIĆEVAC

TELEFON: (037) 811-152
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U KRUŠEVCU
37210 ĆIĆEVAC
KARAĐORĐEVA BB

ODELJENJE SUDA U ĆIČEVCU

TELEFON: (037) 811-169

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREVENTIVA
37210 ĆIĆEVAC
VOJVODE STEPE 2

PRIVATNA VETERINARSKA STANICA OD

TELEFON: (037) 811-366

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAZVITAK
37210 ĆIĆEVAC
SVETOG SAVE 2

JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEĆE

TELEFON: (037) 811-137
E-mail: jksprazvitak@gmail.com
Sajt: www.cicevac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
37210 ĆIĆEVAC
SVETOG SAVE BB

FILIJALA ZA RASINSKI OKRUG, ISPOSTAVA ĆIĆEVAC

TELEFON: (037) 811-114
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
37210 ĆIĆEVAC
KARAĐORĐEVA 106

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ĆIĆEVAC

INFO TELEFON: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SIMPO DRVO
37210 ĆIĆEVAC
GROBLJANSKA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET GRAĐE DOO VRANJE

TELEFON: (037) 812-446
Sajt: www.simpogroup.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA ĆIĆEVAC
37210 ĆIĆEVAC
LUJ PASTERA 15TELEFON: (037) 812-764

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ĆIĆEVAC
37210 ĆIĆEVAC
KARAĐORĐEVA BBTELEFON: (037) 811-294

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: