CREATIVE BRACKETS
14210 UB
STUBLENICA BB

DIGITALNA AGENCIJA

MOBILNI TELEFON: 065 6005-030
E-mail: hello@creative-brackets.com
Sajt: www.creative-brackets.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DALEKS
14210 UB
BANJANSKI PUT 43

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (014) 411-722

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DELFIN-ČE
14210 UB

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROIZVODNJNU I USLUGE DOO KRŠNA GLAVA

TELEFON: (014) 414-848

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA
14210 UB
DOBROSAVA SIMIĆA 1TELEFON: (014) 411-165

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
14210 UB
KRALJA PETRA I 62

ADO BEOGRAD, POSLOVNICA UB

TELEFON: (014) 411-309
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROSRBIJA
14210 UB
SVETE POPOVIĆA 4

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO KRALJEVO U SASTAVU JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, POGON UB

TELEFON: (014) 410-751
Sajt: www.elektrosrbija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ERSTE BANK
14210 UB
DUŠANA DANILOVIĆA 2

AD NOVI SAD, FILIJALA UB

TELEFON: (014) 416-570
Sajt: www.erstebank.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EURO-METAL
14210 UB
BRAĆE NENADOVIĆ BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE DOO
PROIZVODNJA SIGURNOSNIH VRATA ZA STANOVE, ČELIČNIH KASA, SEFOVA, KROVNIH PROZORA, ORMARA ZA GARDEROBE I ARHIVE...

TELEFON: (014) 416-210
E-mail: eurometal@ptt.rs
Sajt: www.eurometal.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GEAZONA
14210 UB
KARAĐORĐEVA 1

DOO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE GEODETSKE DELATNOSTI

TELEFON/TELEFAKS: (014) 411-023
E-mail: malajac2001@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GIMNAZIJA BRANISLAV PETRONIJEVIĆ
14210 UB
VUKA KARADŽIĆA 15TELEFON: (014) 414-492
Sajt: www.gimub.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GOLF ŠPED-DEMI
14210 UB
JNA 22

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE PUTEVA I AUTOPUTEVA DOO

MOBILNI TELEFON: 065 8899-930

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GOLF-ŠPED
14210 UB
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB

AUTOTRANSPORTNO PREDUZEĆE DOO
PREVOZ NAFTNIH DERIVATA I RASUTIH MATERIJALA, KAMENOLOM, KAMEN TUCANIK PREVOZ I PRODAJA

TELEFON: (014) 414-400
E-mail: apgolfsped@gmail.com
Sajt: www.golfsped.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAĐEVINAR
14210 UB
DUŠANA DANILOVIĆA 5

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE DOO
IZVOĐENJE GRUBIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH I INSTALATERSKIH RADOVA, PROJEKTOVANJE I NADZOR, PROIZVODNJA BETONA, ADAPTACIJA OBJEKATA

TELEFON/TELEFAKS: (014) 411-906
E-mail: office@gradjevinarub.rs
Sajt: www.gradjevinarub.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GUMIL-KOMERC
14210 UB
JOSIPA MAJERA 1

DOO PROIZVODNJA, SERVIS I PRODAJA APARATA ZA MUŽU KRAVA


E-mail: office@gumil.rs
Sajt: www.gumil.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HEMIKAL
14210 UB
MILOŠA SELAKOVIĆA 1

LEKARSKA ORDINACIJA

TELEFON/TELEFAKS: (014) 412-132

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: