PETROL-PLAKALOVIĆ
14210 UB
JNA 48

PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU NA VELIKO I MALO, SAOBRAĆAJ, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM DOO

TELEFON/TELEFAKS: (014) 411-364

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PEĐOLINO
14210 UB
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 43

TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (014) 414-054

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOPRIVREDNA APOTEKA PEPELJEVAC
14210 UB
1. MAJA 22TELEFON: (014) 415-404

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
14210 UB
MILOŠA SELAKOVIĆA 1

EKSPOZITURA UB

TELEFON: (014) 411-362
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
14210 UB
KRALJA PETRA 39

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA UB

TELEFON: (014) 411-011
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U VALJEVU
14210 UB
3. OKTOBRA 4

ODELJENJE U UBU

TELEFON: (014) 411-335
E-mail: sprekrsajiub@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PSV
14210 UB
MILOŠA SELAKOVIĆA 4

GEODETSKO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (014) 414-487

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
14210 UB
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 31-Ž

FILIJALA ZA KOLUBARSKI OKRUG, ISPOSTAVA UB

TELEFON: (014) 411-321
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
14210 UB
MILOŠA SELAKOVIĆA 1

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI UB

INFO CENTAR: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE
14210 UB
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 50/3

AD ZA OSIGURANJE BEOGRAD, ŠALTER UB

TELEFON: (014) 412-313
Sajt: www.sava-osiguranje.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SIGMA AUTO COMPANY
14210 UB
1. MAJA 47

PRIVREDNO DRUŠTVO DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SLOGA-UB
14210 UB
1. MAJA 9

ZANATSKA ZADRUGA

TELEFON: (014) 411-018

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STOČAR LSB
14210 UB
TRNJACI BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU STOČAR L.S.B. DOO
STOČARSTVO I PROIZVODNJA MESA

INFO LINIJA: (014) 415-433
Sajt: www.stocarlsb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STRELA-UB
14210 UB
SVETE POPOVIĆA 3

AUTOSAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (014) 411-140

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TALIJA
14210 UB
SLAVKA BIHONDIĆA 1

SZR ŠTAMPARIJA

TELEFON: (014) 411-236

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: