NIKOLINCI
26310 ALIBUNAR
VINOGRADARSKA 41

AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON: (013) 655-120

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA ALIBUNAR
26310 ALIBUNAR
TRG SLOBODE 4TELEFON: (013) 641-031
E-mail: predsednik@alibunar.org.rs
Sajt: www.alibunar.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U PANČEVU
26310 ALIBUNAR
TRG SLOBODE 14

SUDSKA JEDINICA ALIBUNAR

TELEFON: (013) 641-165
Sajt: www.pa.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PARILAB
26310 ALIBUNAR
ŽELEZNIČKA 62-G

FABRIKA OBUĆE DOO

TELEFON: (013) 641-952

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
26310 ALIBUNAR
TRG SLOBODE 4

EKSPOZITURA ALIBUNAR

TELEFON: (013) 641-273
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
26310 ALIBUNAR
TRG SLOBODE 1

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ALIBUNAR

TELEFON: (013) 641-511
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U PANČEVU
26310 ALIBUNAR
TRG SLOBODE 14

ODELJENJE SUDA U ALIBUNARU

TELEFON: (013) 641-265
E-mail: sudprekali@3dnet.rs
Sajt: www.prekrsajnisudpa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SRBIJE
26310 ALIBUNAR
SAVE MUNĆANA 3

FILIJALA ZA JUŽNO-BANATSKI OKRUG, ISPOSTAVA ALIBUNAR

TELEFON: (013) 641-161
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
26310 ALIBUNAR
TRG SLOBODE 19

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ALIBUNAR

INFO CENTAR: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
26310 ALIBUNAR
TRG SLOBODE 1

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA ALIBUNAR

KORISNIČKI SERVIS ZA PRIVATNE KORISNIKE: 064 -789
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ALIBUNAR
26310 ALIBUNAR
TRG SLOBODE 4TELEFON/TELEFAKS: (013) 641-933
Sajt: www.deliblatskapescara.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZAL
26310 ALIBUNAR
NEMANJINA 14

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (013) 642-330

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
26310 ALIBUNAR
ŽELEZNIČKA BB

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA

TELEFON: (013) 641-053

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: