OSNOVNI SUD U SUBOTICI
24300 BAČKA TOPOLA
PETEFI BRIGADE 5

SUDSKA JEDINICA U BAČKOJ TOPOLI

TELEFON: (024) 715-799
Sajt: www.su.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PERUTNINA PTUJ-TOPIKO
24300 BAČKA TOPOLA
PETEFI BRIGADE 2

DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET ŽIVINE I ŽIVINARSKIH PROIZVODA

TELEFON/TELEFAKS: (024) 715-855
E-mail: office@perutnina.rs
Sajt: www.perutnina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLIKLINIKA EUMED
24300 BAČKA TOPOLA
SVETOSAVSKA 5TELEFON: (024) 715-900

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA BAČKA TOPOLA
24300 BAČKA TOPOLA
GLAVNA 103

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO


TELEFON/TELEFAKS: (024) 714-121
E-mail: zupbt@stcable.net
Sajt: www.psss.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
24300 BAČKA TOPOLA
MARŠALA TITA 48-B

FILIJALA BAČKA TOPOLA

TELEFON: (024) 772-111
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POTTKER
24300 BAČKA TOPOLA
EDVARDA KARDELJA BB

DOO ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU
PROIZVODNJA OKOVA ZA NAMEŠTAJ: KLIZAČI ZA STOLOVE

TELEFON: (024) 4150-197
E-mail: serbia@poettker.com
Sajt: www.poettker.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
24300 BAČKA TOPOLA

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BAČKA TOPOLA

POŠTA 1, MARŠALA TITA 42: (024) 715-905
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U SUBOTICI
24300 BAČKA TOPOLA
PETEFI BRIGADE 5

ODELJENJE SUDA U BAČKOJ TOPOLI

TELEFON: (024) 715-456

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREVENT-TRO-S
24300 BAČKA TOPOLA
IŠTVANA ANDREA 18

PREDUZEĆE ZA ALATE I MAŠINE ZA OBRADU DRVETA DOO
PROIZVODNJA REZNOG ALATA, PREDSTAVNIŠTVO KOMPANIJE TRO IZ SLOVENIJE

TELEFON: (024) 715-811
E-mail: preventtros@stcable.rs
Sajt: www.prevent-tro-s.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
24300 BAČKA TOPOLA
MARŠALA TITA 51

FILIJALA SUBOTICA, SLUŽBA FILIJALE BAČKA TOPOLA

TELEFON: (024) 711-817
Sajt: www.pio.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
24300 BAČKA TOPOLA
MARŠALA TITA 51

FILIJALA ZA SEVERNO-BAČKI OKRUG U SUBOTICI, ISPOSTAVA BAČKA TOPOLA

TELEFON: (024) 712-676
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
24300 BAČKA TOPOLA
PETEFI BRIGADE 5

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BAČKA TOPOLA

INFO CENTAR: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ROBINIA
24300 BAČKA TOPOLA
ĐURE ĐAKOVIĆA 29

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DOO
POLJOPRIVREDNA APOTEKA: SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA, SEME ZA SETVU, STOČNA HRANA, VEŠTAČKA ĐUBRIVA

TELEFON: (024) 715-535

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RODGAS
24300 BAČKA TOPOLA
MARŠALA TITA 61

AD ZA RAZVOJ, ODRŽAVANJE GASNE MREŽE I DISTRIBUCIJU GASA

CENTRALA: (024) 715-828

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ROLER RMJ
24300 BAČKA TOPOLA
GLAVNA 48

DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO VRBAS, PRODAVNICA I SERVIS BAČKA TOPOLA
MOTORNE TESTERE, TRIMERI, KOSAČICE, SKUTERI, VANBRODSKI MOTORI

TELEFON: (024) 221-640
Sajt: www.roler.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: