AUTO SERVIS TRIAŠKA
21470 BAČKI PETROVAC
LENJINOVA 42

OVLAŠĆENI SERVIS MERCEDES-BENZ VOZILA

TELEFON: (021) 780-382
Sajt: www.servistriaska.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BAPEX
21470 BAČKI PETROVAC
NOVOSADSKI PUT 59

DOO ZA PROIZVODNJU, GRADNJU I PROMET

TELEFON: (021) 781-222

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BENU APOTEKA
21470 BAČKI PETROVAC
NARODNE REVOLUCIJE 13

ZDRAVSTVENA USTANOVA PHARMACITY BEOGRAD

TELEFON: (021) 782-039
Sajt: www.benuapoteka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BENU APOTEKA
21470 BAČKI PETROVAC
NARODNE REVOLUCIJE 14

ZDRAVSTVENA USTANOVA PHARMACITY BEOGRAD

TELEFON: (021) 2280-078
Sajt: www.benuapoteka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BLOCKX
21470 BAČKI PETROVAC
CIGLANSKA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I EXPORT-IMPORT DOO
PROIZVODNJA PP VREĆA I BIG BAGS

TELEFON: (021) 781-507
E-mail: blockx@stcable.net
Sajt: www.blockxdoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BUMBAR PLUS
21470 BAČKI PETROVAC
MARŠALA TITA 28

DOO ZA TRGOVINU I USLUGE
STAKLENA AMBALAŽA, ZATVARAČI, PVC KAPICE, OPREMA ZA HOBISTE

TELEFON: (021) 780-145
E-mail: info@staklena-ambalaza.rs
Sajt: www.staklena-ambalaza.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BUSINESS PARK
21470 BAČKI PETROVAC
INDUSTRIJSKA ZONA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

TELEFON: (021) 2100-859
E-mail: info@bpbp.rs
Sajt: www.bpbp.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BAČKI PETROVAC
21470 BAČKI PETROVAC
NARODNE REVOLUCIJE 7TELEFON: (021) 780-057
E-mail: centarpetrovec@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DDOR NOVI SAD
21470 BAČKI PETROVAC
JANA KOLARA 13

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE NOVI SAD, ZASTUPNIŠTVO BAČKI PETROVAC

TELEFON: (021) 780-184
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA BAČKI PETROVAC
21470 BAČKI PETROVAC
MARŠALA TITA 3

ZDRAVSTVENA USTANOVA

TELEFON: (021) 780-094
E-mail: dzbacpet@yahoo.com
Sajt: www.dzbackipetrovac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
21470 BAČKI PETROVAC
MARŠALA TITA 16

ADO BEOGRAD, EKSPOZITURA BAČKI PETROVAC

TELEFON: (021) 780-510
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAVPREVOZ
21470 BAČKI PETROVAC
PRVOMAJSKA 21

DOO BAČKA PALANKA, AUTOBUSKA STANICA BAČKI PETROVAC
SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE

TELEFON: (021) 780-160

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ERSTE BANK
21470 BAČKI PETROVAC
MARŠALA TITA 5-7

AD NOVI SAD, FILIJALA BAČKI PETROVAC

TELEFON: (021) 780-227
Sajt: www.erstebank.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ESOTOUR
21470 BAČKI PETROVAC
NARODNE REVOLUCIJE 4

DOO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, TRGOVINU NA VELIKO I MALO I SPOLJNU TRGOVINU
BAZENI ZA BAŠTE I ENTERIJERE DIAMANT UNIPOOL

TELEFON: (021) 780-677
E-mail: info@bazenidiamant.com
Sajt: www.bazenidiamant.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HF ZAŠTITNA OPREMA
21470 BAČKI PETROVAC
NARODNE REVOLUCIJE 28

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET ZAŠTITNE OPREME DOO

TELEFON: (021) 781-288
E-mail: hfzoprema@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: