VELVET FARM
21238 ČURUG
GOSPOĐINAČKA 1-A

PREDUZEĆE ZA STOČARSTVO I TRGOVINU DOO U SASTAVU POSLOVNOG SISTEMA GLOBAL SEED DOO NOVI SAD

TELEFON: (021) 4804-360
E-mail: velvet.farm@globalseed.info
Sajt: www.globalseed.info

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA JEGRIČKA
21238 ČURUG
SOKOLSKA 24

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO U SASTAVU POSLOVNOG SISTEMA GLOBAL SEED

TELEFON/TELEFAKS: (021) 835-020
E-mail: jegricka@globalseed.info
Sajt: www.globalseed.info

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ČURUŠKA POLJA
21238 ČURUG
SVETOG SAVE 125

DOO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE U SASTAVU MK GROUP

TELEFON/TELEFAKS: (021) 835-807

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
21238 ČURUG
ŽELEZNIČKA 4

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA ČURUG

TELEFON: (021) 833-033
Sajt: www.zeleznicesrbije.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: