RAZVOJ
23210 ŽITIŠTE
CARA DUŠANA 7

JAVNO PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE

TELEFON: (023) 821-110
Sajt: www.razvojzitiste.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
23210 ŽITIŠTE
CARA DUŠANA 5

FILIJALA ZA SREDNJE-BANATSKI OKRUG, ISPOSTAVA ŽITIŠTE

TELEFON: (023) 821-111
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
23210 ŽITIŠTE
ĐURE JAKŠIĆA 2

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ŽITIŠTE

TELEFON/TELEFAKS: (023) 821-325
E-mail: skn.zitiste@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SITOPRINT
23210 ŽITIŠTE
CARA DUŠANA 35

SAMOSTALNA RADNJA GRAFIČKE DELATNOSTI SA TRGOVINOM NA VELIKO

TELEFON/TELEFAKS: (023) 822-221
E-mail: office@sitoprint.com
Sajt: www.sitoprint.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: