REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
22406 IRIG
JNA 5

FILIJALA ZA SREMSKI OKRUG, ISPOSTAVA IRIG

TELEFON: (022) 461-251
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
22406 IRIG
VOJVODE PUTNIKA 1

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI IRIG

INFO CENTAR: (011) 63556-000
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SKRIN METAL
22406 IRIG
LOLE RIBARA 65

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (022) 461-050
E-mail: euromakinairig@neobee.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BORISLAV MIHAJLOVIĆ MIHIZ
22406 IRIG
ZMAJ JOVINA 59TELEFON: (022) 2462-026
E-mail: sssborislavmihajlovic@gmail.com
Sajt: www.sssborislavmihajlovic.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE IRIG
22406 IRIG
RIBARSKI TRG 16TELEFON: (022) 461-126
Sajt: www.turorgirig.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA IRIG
22406 IRIG
VOJVODE PUTNIKA 65

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (022) 461-386

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VINARIJA DEURIĆ
22406 IRIG
EKONOMIJA SALAŠ MALA REMETA

OGRANAK ATOS FRUCTUM DOO MALA REMETA
GAJENJE GROŽĐA I PROIZVODNJA VINA

TELEFON: (022) 468-580
E-mail: office@vinarijadeuric.com
Sajt: www.vinarijadeuric.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VINOGRADI I VINARIJA MAČKOV PODRUM
22406 IRIG
ZANATSKI CENTAR BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA GROŽĐA I KVALITETNIH BELIH I CRVENIH VINA

TELEFON: (022) 462-492
E-mail: office@mackovpodrum.co.rs
Sajt: www.mackovpodrum.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VINOTEKA FRUŠKOGORJE
22406 IRIG
KRUŠEDOLSKI PUT LIPOVAC 122

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

MOBILNI TELEFON: 064 1521-438
E-mail: danicaradovic2@gmail.com
Sajt: www.vino-fruskagora.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZMAJEVAC
22406 IRIG
VOJVODE PUTNIKA BB

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I TURIZAM

TELEFON: (022) 462-432
E-mail: zmajevac.irig@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZONEX-INŽENJERING
22406 IRIG
KARAĐORĐEVA 111

DOO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I UMETNIČKO STVARALAŠTVO VINČA, PJ IRIG
PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, RESTAURACIJA KULTURNIH I VERSKIH SPOMENIKA

TELEFON: (022) 461-803

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: