METAL KANJIŽA
24420 KANJIŽA
PUT NARODNIH HEROJA 10

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU METALNE ROBE DOO
VELEPRODAJA I MALOPRODAJA GRAĐEVINSKIH I POLJOPRIVREDNIH ALATA

TELEFON: (024) 874-138

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

METALMANIA
24420 KANJIŽA
FERENCA FEHERA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (024) 4877-745
E-mail: info@metalmania.rs
Sajt: www.metalmania.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MICROCER
24420 KANJIŽA
KARAĐORĐEVA 37

DOO VELEPRODAJA KUĆNIH, RUČNIH I RADNIH ALATA, GVOŽĐARSKE ROBE I OPREME ZA GRAĐEVINARSTVO, POLJOPRIVREDU, MALU PRIVREDU I DOMAĆINSTVO

TELEFON: (024) 875-045
E-mail: office@microcer.rs
Sajt: www.microcer.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MULTIKOLOR
24420 KANJIŽA
PUT NARODNIH HEROJA 10

DOO ZA PROIZVODNJU, PRUŽANJE USLUGA I PROMET

TELEFON/TELEFAKS: (024) 874-161

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
24420 KANJIŽA
POZORIŠNA 6

ISPOSTAVA KANJIŽA

TELEFON: (024) 873-391
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NEW TRAVEL PLUS
24420 KANJIŽA
SVETOG STEFANA 10

DELATNOST TUR-OPERATORA I TRGOVINSKO USLUŽNA RADNJA
TURISTIČKA AGENCIJA, POSREDSTVO U PRODAJI TURISTIČKIH ARANŽMANA

TELEFON: (024) 4877-369
E-mail: new.travel.kanjiza@gmail.com
Sajt: www.newtravelkanjiza.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OBUĆA METRO
24420 KANJIŽA
SVETOG STEFANA 21

DOO VRBAS, PJ KANJIŽA
TRGOVINA NA MALO OBUĆOM

TELEFON: (024) 877-378
E-mail: kanjiza@obucametro.rs
Sajt: www.obucametro.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U SUBOTICI
24420 KANJIŽA
GLAVNI TRG 3

SUDSKA JEDINICA U KANJIŽI

TELEFON: (024) 874-455
Sajt: www.su.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
24420 KANJIŽA
GLAVNI TRG 1

EKSPOZITURA KANJIŽA

TELEFON: (024) 879-412
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
24420 KANJIŽA
PIJAČNI TRG 1

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA KANJIŽA

TELEFON: (024) 874-028
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U SENTI
24420 KANJIŽA
GLAVNI TRG 3

ODELJENJE SUDA U KANJIŽI

TELEFON: (024) 873-425

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROJEKTNI BIRO
24420 KANJIŽA
GLAVNA 2/III

DOO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING

TELEFON: (024) 874-046

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
24420 KANJIŽA
DOŽE ĐERĐA 4

FILIJALA ZA SEVERNO BANATSKI OKRUG, ISPOSTAVA KANJIŽA

TELEFON: (024) 874-900
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
24420 KANJIŽA
GLAVNI TRG 1

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KANJIŽA

INFO CENTAR: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ROSAN ARMATURE
24420 KANJIŽA
DUŠANA POPOVIĆA 10

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO

TELEFON: (024) 876-744
Sajt: www.rosan.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: