JEDINSTVO
23300 KIKINDA
BAŠAIDSKI DRUM BB

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE DOO, U SASTAVU MATIJEVIĆ GRUPE
RATARSKA I STOČARSKA PROIZVODNJA

DIREKTOR: (0230) 434-527
E-mail: jedinstvo@businter.net
Sajt: www.jedinstvo.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JET-COMPANY
23300 KIKINDA
MIHAJLA PUPINA 11

DOO ZA TELEKOMUNIKACIJE, RAZVOJ I PROJEKTOVANJE
RTV VK


TELEFON: (0230) 402-030
E-mail: vktelevizija@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JEVREJSKA OPŠTINA KIKINDA
23300 KIKINDA
SVETOZARA MILETIĆA 90-A

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE


E-mail: info@jokikinda.org.rs
Sajt: www.jokikinda.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JJ-HERA
23300 KIKINDA
SVETOZARA MILETIĆA 61

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
TRGOVINA ELEKTROMATERIJALOM, KABLOVIMA, RASVETOM I ELEKTRONSKIM KOMPONENTAMA

TELEFON/TELEFAKS: (0230) 439-314
E-mail: office@jj-hera.rs
Sajt: www.jj-hera.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KALDARICA
23300 KIKINDA
TOZE MARKOVIĆA 24

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA I PROMET, OTKUP, SKLADIŠTENJE, SUŠENJE I PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

TELEFON/TELEFAKS: (0230) 437-534
E-mail: kaldarica@mts.rs
Sajt: www.kaldarica.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KIDS PLANET
23300 KIKINDA
BRAĆE TATIĆ 2

TRGOVINSKA RADNJA
POKLONI ZA BEBE, DEVOJČICE I DEČAKE: IGRAČKE, ODEĆA, OPREMA ZA BEBU, IGRAČKE ZA DVORIŠTE

MOBILNI TELEFON: 064 0201-005
E-mail: info@poklonizabebu.rs
Sajt: www.poklonizabebu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KIKINDA
23300 KIKINDA
IĐOŠKI PUT 4

JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE

TELEFON: (0230) 422-760
E-mail: office@jpkikinda.rs
Sajt: www.jpkikinda.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KIKINDA-PROMET
23300 KIKINDA
DUŠANA VASILJEVA 32

TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (0230) 434-531

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KIKINDSKI MLIN
23300 KIKINDA
SVETOZARA MILETIĆA 198

AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON: (0230) 422-320
E-mail: office@kikindskimlin.rs
Sajt: www.kikindskimlin.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KO-NA
23300 KIKINDA
TRG SRPSKIH DOBROVOLJACA 51/I

PREDUZEĆE ZA POSLOVNE USLUGE I TRGOVINU DOO

TELEFON: (0230) 401-870

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMERCIJALNA BANKA
23300 KIKINDA
BRAĆE TATIĆ 7

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA KIKINDA

TELEFON: (0230) 434-848
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KULTURNI CENTAR KIKINDA
23300 KIKINDA
TRG SRPSKIH DOBROVOLJACA 23TELEFON: (0230) 422-544
E-mail: kulturni.centar@kikinda.org.rs
Sajt: www.kulturnicentarkikinda.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LBK LIVNICA KIKINDA
23300 KIKINDA
MILOŠEVAČKI PUT 34

LE BELIER KIKINDA LIVNICA PREDUZEĆE ZA PRERADU METALA KIKINDA DOO
LIVENJE ALUMINIJUMSKIH ODLIVAKA ZA AUTOMOBILSKU INDUSTRIJU

TELEFON: (0230) 411-000
Sajt: www.lebelier.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LIRA
23300 KIKINDA
MILOŠEVAČKI PUT 34

DOO ZAŠTITNA RADIONICA ZA RADNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA U SASTAVU CIMOS GRUPE
SASTAVLJANJE KOMPONENTI ZA AUTOMOBILSKU I DRUGU INDUSTRIJU, ŠIVENJE PROIZVODA OD TEKSTILA I KOŽE, HEMIJSKO ČIŠĆENJE

MOBILNI TELEFON: 063 600-438
E-mail: info@lira.co.rs
Sajt: www.lira.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LIVNICA MAŠINOGRADNJA
23300 KIKINDA
MILOŠEVAČKI PUT 34

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO U SASTAVU CIMOS GRUPE

TELEFON/TELEFAKS: (0230) 421-860
E-mail: info.lk@cimos.eu
Sajt: www.cimos.eu

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: