UNITRGOVINA
26215 PADINA
VUKA KARADŽIĆA 11

DOO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU

TELEFON: (013) 667-507

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UTVA MEPRO
26215 PADINA
SAVE KOVAČEVIĆA BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET

CENTRALA: (013) 667-202

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: