INTER TRUCK
25230 KULA
JAKOVA IGNJATOVIĆA 109

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (025) 729-656

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMERCIJALNA BANKA
25230 KULA
LENJINOVA 14

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA KULA

TELEFON: (025) 722-400
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMUNALAC
25230 KULA
29. NOVEMBRA 4

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (025) 722-566
E-mail: direktor@komunalackula.rs
Sajt: www.komunalackula.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KRUG
25230 KULA
LENJINOVA 6

PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, NADZOR, INŽENJERING I GRAĐENJE DOO

TELEFON: (025) 724-822

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KULA
25230 KULA
MAKSIMA GORKOG 1

INFORMATIVNO PROPAGANDNI CENTAR DOO

TELEFON: (025) 722-908
E-mail: ipc@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KULJANKA
25230 KULA
VELJKA VLAHOVIĆA 71

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON/TELEFAKS: (025) 722-212
E-mail: zzkuljankakula@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KULTURNI CENTAR KULA
25230 KULA
JOSIPA KRAMERA 3TELEFON: (025) 722-477

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA
25230 KULA
LENJINOVA 11/IVTELEFON: (025) 722-359
E-mail: kpzkula.s@gmail.com
Sajt: www.kpzkula.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LKW MOBILE
25230 KULA
MARŠALA TITA 200

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (025) 728-400

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LUKOVIĆ AGRI
25230 KULA
MARŠALA TITA 180

DOO PROFESIONALNA OPREMA ZA FARME
POLJOPRIVREDNE MAŠINE, MAŠINE ZA MUŽU, MLEKARSKE MAŠINE

TELEFON/TELEFAKS: (025) 725-606
E-mail: info@lukovicagri.com
Sajt: www.lukovicagri.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

METALOPROMET
25230 KULA
VRBASKI PUT BB

DOO ZA RECIKLAŽU OTPADA I PRERADU METALA

TELEFON: (025) 723-266
E-mail: office@metalopromet.co.rs
Sajt: www.metalopromet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MIHAJLO PUPIN
25230 KULA
LAZE KOSTIĆA 14

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA

DIREKTOR: (025) 720-103
Sajt: www.stsmihajlopupin.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MLIN ŽITO MEDIA
25230 KULA
JOSIPA KRAMERA BB

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MLINSKIH PROIZVODA MLIN - ŽITO MEDIA DOO
PRERADA PŠENICE, PROIZVODNJA BRAŠNA, DORADA I PAKOVANJE ZRNASTIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, PAKOVANJE KOMPONENTI ZA STOČNU HRANU, PRODAJA KOMPLEKSNIH VEŠTAČKIH ĐUBRIVA

TELEFON: (025) 753-100
E-mail: info@zitomedia.rs
Sajt: www.zitomedia.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MOLIMENTUM
25230 KULA
MILANA GROZDIĆA 78

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

MOBILNI TELEFON: 063 7774-370

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: