MOTEL RODIĆ
25230 KULA
INDUSTRIJSKA ZONA BBTELEFON: (025) 5155-190
E-mail: motel@rodicmb.com
Sajt: www.motelrodicmb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
25230 KULA
SVETOZARA MARKOVIĆA 6

ISPOSTAVA KULA

TELEFON: (025) 723-175
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OBUĆA METRO
25230 KULA
MARŠALA TITA 248

DOO VRBAS, PJ KULA
TRGOVINA NA MALO OBUĆOM

TELEFON: (025) 720-218
E-mail: kula@obucametro.rs
Sajt: www.obucametro.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA KULA
25230 KULA
LENJINOVA 11CENTRALA: (025) 722-333
Sajt: www.kula.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINSKA UPRAVA KULA
25230 KULA
LENJINOVA 11TELEFON: (025) 722-333

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINSKI ODBOR CRVENOG KRSTA
25230 KULA
MARŠALA TITA 248TELEFON: (025) 722-125

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U SOMBORU
25230 KULA
MARŠALA TITA 268

SUDSKA JEDINICA U KULI

TELEFON: (025) 722-113
Sajt: www.so.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
25230 KULA
MARŠALA TITA 258

FILIJALA KULA

TELEFON: (025) 754-114
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
25230 KULA

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA KULA

KULA 1, LENJINOVA 1: (025) 723-244
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U SOMBORU
25230 KULA
MARŠALA TITA 268

ODELJENJE SUDA U KULI

TELEFON: (025) 721-699

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRIZMA ČEJZZ
25230 KULA
ĐURE JAKŠIĆA 6

SAMOSTALNA ZANATSKA I TRGOVINSKA RADNJA
PROIZVODNJA PAPIRNE GALANTERIJE: TOALET PAPIR, UBRUSI, SALVETE

TELEFON/TELEFAKS: (025) 722-142
E-mail: savic.cedomir@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
25230 KULA
MARŠALA TITA 260

SLUŽBA FILIJALE KULA

TELEFON: (025) 722-236
Sajt: www.pio.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
25230 KULA
MARŠALA TITA 260

FILIJALA ZA JUŽNO-BANATSKI OKRUG, ISPOSTAVA KULA

TELEFON: (025) 722-150
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
25230 KULA
LENJINOVA 11

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KULA

TELEFON/TELEFAKS: (025) 723-250
E-mail: skn.kula@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RUČNI TRANSPORT
25230 KULA
ŽELEZNIČKI PUT BB

DOO ZA USLUGE PRETOVARA

TELEFON/TELEFAKS: (025) 722-349

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: