PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
23272 NOVI BEČEJ
ŽARKA ZRENJANINA 11

EKSPOZITURA NOVI BEČEJ

TELEFON: (023) 771-719
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
23272 NOVI BEČEJ
MARŠALA TITA 27

JP BEOGRAD, POŠTA NOVI BEČEJ

TELEFON: (023) 771-301
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U ZRENJANINU
23272 NOVI BEČEJ
ŽARKA ZRENJANINA 5

ODELJENJE SUDA U NOVOM BEČEJU

TELEFON: (023) 771-015
E-mail: prekorgnb@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO-MES
23272 NOVI BEČEJ
SLOBODANA PERIĆA 63-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA I PRERADA MESA

TELEFON: (023) 771-651
E-mail: promesdoo@gmail.com
Sajt: www.promes.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADNIČKI UNIVERZITET NOVI BEČEJ
23272 NOVI BEČEJ
PETRA DRAPŠINA 5

AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON/TELEFAKS: (023) 771-071

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RANĐELOVIĆ-GRADNJA
23272 NOVI BEČEJ
IVE LOLE RIBARA 16

PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
IZVOĐENJE, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING OBJEKATA

TELEFON: (023) 775-762
E-mail: randjelovicgradnja@gmail.com
Sajt: www.randjelovic.eu

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAČUNOVODSTVO
23272 NOVI BEČEJ
MARŠALA TITA 43-A

PREDUZEĆE ZA PROMET I POSLOVNE USLUGE DOO
POSLOVNE KNJIGE, BIZNIS PLANOVI, FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENI KONSALTING, PROGRAM VLASNIČKE TRANSFORMACIJE, PROCENA VREDNOSTI KAPITALA I IMOVINE

TELEFON: (023) 772-310
E-mail: office@racunovodstvo.co.rs
Sajt: www.racunovodstvo.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
23272 NOVI BEČEJ
MARŠALA TITA 3

FILIJALA ZA SREDNJE-BANATSKI OKRUG, ISPOSTAVA NOVI BEČEJ

TELEFON: (023) 772-576
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
23272 NOVI BEČEJ
PETRA DRAPŠINA 5

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI BEČEJ

TELEFON: (023) 773-547
E-mail: skn.nbecej@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SABLJIĆ
23272 NOVI BEČEJ
VUKA KARADŽIĆA 12

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU NA VELIKO I MALO
PROIZVODNJA POLIETILENSKIH, POLIPROPILENSKIH I PET BOCA I ČEPOVA

TELEFON/TELEFAKS: (023) 773-833
E-mail: office@sabljic.co.rs
Sajt: www.sabljic.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SANI-HEM
23272 NOVI BEČEJ
JOSIFA MARINKOVIĆA 76

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU I SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE U INDUSTRIJI I KUĆNOJ UPOTREBI

TELEFON/TELEFAKS: (023) 775-833
E-mail: sanihem@gmail.com
Sajt: www.sani-hem.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TAKSI PREVOZ LABUD
23272 NOVI BEČEJ
STEVANA DORONJSKOG 4/4TELEFON: (023) 775-515

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TISA-PROMET
23272 NOVI BEČEJ
BAŠAIDSKI PUT BB

DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO

TELEFON: (023) 772-375

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UDRUŽENJE SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA
23272 NOVI BEČEJ
MARŠALA TITA 11TELEFON/TELEFAKS: (023) 771-262

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZAL
23272 NOVI BEČEJ
JOSIFA MARINKOVIĆA 154

SMTR KRUNJAČI ZA KUKURUZ, OPREMA ZA MEŠAONE STOČNE HRANE, SKLADIŠTENJE I MLEVENJE ŽITARICA

TELEFON/TELEFAKS: (023) 773-452

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: