ISTORIJSKI ARHIV GRADA NOVOG SADA
21131 PETROVARADIN
TVRĐAVA 7-9TELEFON: (021) 6432-214

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KM VAKUUMSISTEM
21131 PETROVARADIN
LAZARA SAVATIĆA 4

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA VAKUUM PUMPI I VAKUUM SUŠARA

TELEFON/TELEFAKS: (021) 432-992
E-mail: kmvakuum@open.telekom.rs
Sajt: www.kmvakuum.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KONEL
21131 PETROVARADIN
MEŠE SELIMOVIĆA 3

DOO ZA INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE

TELEFON: (021) 434-636
E-mail: konel@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KONTAKT-TRADE
21131 PETROVARADIN
PRERADOVIĆEVA 9

DOO ZA TRGOVINU I USLUGE

TELEFON/TELEFAKS: (021) 6433-726

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOPERING
21131 PETROVARADIN
RADE KONČARA 1

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU, ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, GRAĐEVINARSTVO, VANREDNE SITUACIJE

TELEFON: (021) 439-399
E-mail: office@kopering.rs
Sajt: www.kopering.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOTLOVI
21131 PETROVARADIN
RADE KONČARA 1

DOO ZA PROIZVODNJU, USLUGE I INŽENJERING
FABRIKA ENERGETSKIH POSTROJENJA

TELEFON: (021) 6433-062
E-mail: kotlovi@eunet.rs
Sajt: www.kotlovins.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LALE-TEHNIC
21131 PETROVARADIN
JOVANA MONASTERLIJE 6

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

MOBILNI TELEFON: 064 1148-031

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LIFT-MONT
21131 PETROVARADIN
BEOGRADSKA 25

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA
ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA, LIFTOVA, HIDROUREĐAJA, ELEKTRO, VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA, HITNE INTERVENCIJE

TELEFON: (021) 444-100
E-mail: lift-mont@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LISJE
21131 PETROVARADIN
DUNAVSKE DIVIZIJE BB

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE NOVI SAD

TELEFON: (021) 6431-057
Sajt: www.lisje.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MAX COR
21131 PETROVARADIN
PRERADOVIĆEVA 169

DOO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE

TELEFON: (021) 6434-505
E-mail: maxcor.ns@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MIGROS
21131 PETROVARADIN
BUKOVAČKI PUT 80

DOO PROIZVODNJA, PROMET, EXPORT-IMPORT
VIJČANI KOMPRESORI (VAZDUH, GAS, AMONIJAK), DUVALJKE, PNEUMATSKI TRANSPORT, RASHLADNA TEHNIKA, TRETMAN OTPADNIH VODA
GENERALNI ZASTUPNIK I OVLAŠĆENI SERVIS KOMPANIJA HAFI GMBH AUSTRIJA I AERZENER NEMAČKA

TELEFON/TELEFAKS: (021) 511-289
E-mail: migros@eunet.rs
Sajt: www.migros.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MILOBRATOVIĆ-CO
21131 PETROVARADIN
RAČKOG 164 RUMSKI PUT

DOO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

TELEFON: (021) 6432-885
E-mail: milobratovic-co@open.telekom.rs
Sajt: www.milobratovicco.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MODRULJ
21131 PETROVARADIN
PRERADOVIĆEVA 59

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA, PRODAJA I SERVIS KANCELARIJSKIH STOLICA, FOTELJA I NAMEŠTAJA

TELEFON: (021) 431-360
E-mail: office@kancelarijske-stolice.com
Sajt: www.kancelarijske-stolice.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MONDO VIEW INVESTMENT
21131 PETROVARADIN
TRANDŽAMENTSKA 29

DOO ZA INVESTICIJEInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MUZEJ GRADA NOVOG SADA
21131 PETROVARADIN
TVRĐAVA 4TELEFON: (021) 6433-145
E-mail: muzejgradanovogsada@gmail.com
Sajt: www.museumns.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: