TKN INNOVATIVE
21131 PETROVARADIN
DINKA ŠIMUNOVIĆA 56-B

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
RAZVOJ SOFTVERA

TELEFON: (021) 3016-844
Sajt: www.tkn.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TOFU COMPANY
21131 PETROVARADIN
DALIBORA FRANCISTIJA 30-A

SZR PROIZVODNJA I PRODAJA NAMIRNICA OD GENETSKI NEIZMENJENE SOJE

TELEFON/TELEFAKS: (021) 6431-065
E-mail: tofucompany@gmail.com
Sajt: www.tofu.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRC PRO
21131 PETROVARADIN
PRERADOVIĆEVA 31

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I INŽENJERING
TEHNIČKO RAZVOJNI CENTAR, USLUŽNO PROIZVODNA ORGANIZACIJA POSVEĆENA POSLOVIMA VISOKE TEHNOLOGIJE

TELEFON: (021) 6433-774
E-mail: prodaja@trcpro.rs
Sajt: www.trcpro.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UTILIS
21131 PETROVARADIN
TOMISLAVA MATASIĆA 6

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE PETROVARADIN

TELEFON/TELEFAKS: (021) 427-392
E-mail: utilisdoo@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA NOVI SAD
21131 PETROVARADIN
PRERADOVIĆEVA 103

AD NOVI SAD, VETERINARSKA AMBULANTA PETROVARADIN

TELEFON: (021) 6433-115
Sajt: www.vsns.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJVODINAŠUME
21131 PETROVARADIN
PRERADOVIĆEVA 2

JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA

CENTRALA: (021) 431-144
E-mail: office@vojvodinasume.rs
Sajt: www.vojvodinasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJVODINAŠUME-LOVOTURS
21131 PETROVARADIN
PRERADOVIĆEVA 2

SPECIJALIZOVANI DEO JP VOJVODINAŠUME ZA LOV, LOVNI TURIZAM I UZGOJ FAZANSKE DIVLJAČI

TELEFON/TELEFAKS: (021) 432-221
E-mail: lovoturs@eunet.rs
Sajt: www.vojvodinasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZM KOMERC
21131 PETROVARADIN
RELJKOVIĆEVA 57

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGEInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ČAROBNA KNJIGA
21131 PETROVARADIN
VINOGRADSKA 19

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO BEOGRAD, OGRANAK PETROVARADIN
ONLINE PRODAJA KNJIGA


TELEFON: (021) 439-697
E-mail: redakcija@carobnaknjiga.rs
Sajt: www.carobnaknjiga.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

Š-BEZBEDNOST
21131 PETROVARADIN
ALIBEGOVAC 29

DOO ZA OBEZBEĐENJE IMOVINE I LICA

TELEFON: (021) 443-390
E-mail: sbezbednostnovisad@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

Š-KOMERC
21131 PETROVARADIN
ALIBEGOVAC 29

DOO ZA TRGOVINU I USLUGE

TELEFON: (021) 443-990
E-mail: skomercnovisad@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠTAMPARIJA SIMBOL
21131 PETROVARADIN
KOSTE NAĐA 11TELEFON: (021) 430-140

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
21131 PETROVARADIN
ŽELEZNIČKA STANICA 52

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA

TELEFON: (021) 431-422

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: