TANJIRAČA KOMERC
21233 ČENEJ
VUKA KARADŽIĆA 313

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
TRGOVINA POLJOPRIVREDNIM MAŠINAMA I MEHANIZACIJOM

TELEFON: (021) 714-711
E-mail: sztrtanjiraca.komerc@gmail.com
Sajt: www.tanjiracakomerc.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEFONOTEKA
21233 ČENEJ
SALAŠ 109

AGENCIJA IZDAVAŠTVO I TRGOVINA

TELEFON: (021) 510-666
Sajt: www.tft.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TENEN
21233 ČENEJ
SALAŠ 101-B

PROIZVODNJA, USLUGE I TRGOVINA DOO
FABRIKA ZA PROIZVODNJU STOČNE HRANE: POTPUNE SMEŠE, DOPUNSKE SMEŠE, KOMPONENTE, PROIZVODI OD SOJE

TELEFON: (021) 714-036
E-mail: office@tenen.rs
Sajt: www.tenen.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TENEN FARM
21233 ČENEJ
SALAŠ 101-B

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA KONZUMNIH JAJA

TELEFON: (021) 714-640
E-mail: office@tenen.rs
Sajt: www.tenen.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA STANICA
21233 ČENEJ
PARTIZANSKA 1TELEFON: (021) 714-009

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: