DDOR NOVI SAD
24400 SENTA
POŠTANSKA 14

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE NOVI SAD, OGRANAK GLAVNA FILIJALA SENTA

TELEFON: (024) 815-501
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DEAK-PLAST
24400 SENTA
VELIKI SOKAK 50 GORNJI BREG

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA
PROIZVODNJA, USLUGE LIVENJA POD PRITISKOM I BRIZGANJE PLASTIKE

TELEFON: (024) 843-058
E-mail: deakplast@gmail.com
Sajt: www.deakplast.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DENI
24400 SENTA
PETRA PRERADOVIĆA 28

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (024) 815-238
E-mail: doodenisenta@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DIEX-VAL
24400 SENTA
ARPADOVA 58

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
PROIZVODNJA INDUKCIONIH PEĆI

TELEFON: (024) 815-681
E-mail: diexval@mts.rs
Sajt: www.diex-val.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA SENTA
24400 SENTA
BOŠKA JUGOVIĆA 6TELEFON: (024) 814-570
E-mail: upravnik@zdravstvosenta.rs
Sajt: www.zdravstvosenta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOMUS
24400 SENTA
PETEFI ŠANDORA 31

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
TURISTIČKA AGENCIJA

TELEFON: (024) 814-922
E-mail: domus.senta@gmail.com
Sajt: www.domus.tours

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DTD SENTA
24400 SENTA
KEJ TISIN CVET 6

VODOPRIVREDNO DOO

TELEFON: (024) 812-835

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
24400 SENTA
GLAVNI TRG 1

ADO BEOGRAD, EKSPOZITURA SENTA

TELEFON: (024) 813-298
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA
24400 SENTA
SUBOTIČKI PUT 21

OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE DOO BEOGRAD, POGON SENTA

TELEFON: (024) 628-800
Sajt: www.elektrovojvodina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROMOTOR-ŠIMON
24400 SENTA
NEMANJINA 1-A

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
PRODAJA I SERVIS ELEKTROMOTORA I REDUKTORA, PROIZVODNJA REZERVNIH DELOVA

TELEFON: (024) 815-878
E-mail: office@elektromotor-simon.com
Sajt: www.elektromotor-simon.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELGAS
24400 SENTA
MIKSAT KALMANA 37

JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU GASA I INSTALATERSKE RADOVE

CENTRALA: (024) 815-297
E-mail: jpelgas@sksyu.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELKOND
24400 SENTA
GROFA LAJOŠA BAĆANIJA 54

SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA
PRODAJA BELE TEHNIKE I APARATA ZA DOMAĆINSTVO, OVLAŠĆENI SERVIS GORENJE

TELEFON: (024) 814-769
E-mail: office@elkond.co.rs
Sajt: www.elkond.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELTRA
24400 SENTA
GLAVNI TRG 1

PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (024) 815-181

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ENVIROLAB
24400 SENTA
GLAVNA 24

TEHNIČKA LABORATORIJA ZA MERNE INSTRUMENTE U EKOLOGIJI DOO SUBOTICA, DISTRIBUTIVNI I SERVISNI CENTAR SENTA

TELEFON/TELEFAKS: (024) 822-205
E-mail: info@envirolab.rs
Sajt: www.envirolab.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EURO PETROL
24400 SENTA
PRISTANIŠNA 1

DOO TRGOVAČKO PREDUZEĆE SUBOTICA ČLANICA LION GRUPE, BENZINSKA PUMPA SENTA
VELEPRODAJA, MALOPRODAJA I DISTRIBUCIJA SVIH VRSTA GORIVA

TELEFON/TELEFAKS: (024) 664-692
Sajt: www.euro-petrol.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: