OPŠTINA SENTA
24400 SENTA
GLAVNI TRG 1CALL CENTER: (024) 655-444
E-mail: info@zenta-senta.co.rs
Sajt: www.zenta-senta.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINSKI ODBOR CRVENOG KRSTA
24400 SENTA
GLAVNI TRG 3TELEFON: (024) 811-475

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
24400 SENTA
GLAVNI TRG 2TELEFON: (024) 813-574

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA STEVAN MOKRANJAC
24400 SENTA
GLAVNA 36TELEFON: (024) 812-812
E-mail: direktor@muzicka-senta.edu.rs
Sajt: www.muzicka-senta.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U SUBOTICI
24400 SENTA
GLAVNI TRG 2

SUDSKA JEDINICA U SENTI

TELEFON/TELEFAKS: (024) 814-081
Sajt: www.su.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PANON
24400 SENTA
VUKA KARADŽIĆA 13

DOO ZA PROIZVODNJU I USLUGE
KNJIGOVODSTVENE USLUGE, IZRADA I PROJEKTOVANJE POSLOVNOG SOFTVERA

TELEFON: (024) 815-882
E-mail: office@panon.rs
Sajt: www.panon.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PANON HOLDING
24400 SENTA
DOŽA ĐERĐA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO ADA
PUNJENJE PLINSKIH BOCA I OSTALA TRGOVINA U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

TELEFON: (024) 815-666
E-mail: office@panonholding.rs
Sajt: www.panonholding.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PANON STAR
24400 SENTA
BOŠKA JUGOVIĆA 12/8

AGENCIJA ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI

TELEFON/TELEFAKS: (024) 811-322
E-mail: crni.senta@gmail.com
Sajt: www.panonstar.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PEKARA BRAĆA
24400 SENTA
NJEGOŠEV TRG 3-ATELEFON: (024) 811-300

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PLUSNET
24400 SENTA
BRANKA RADIČEVIĆA 44

AGENCIJA ZA SEO OPTIMIZACIJU I RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE


E-mail: office@plusnet.rs
Sajt: www.plusnet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOPRIVREDA
24400 SENTA
TORNJOŠKI PUT GB-21

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (024) 843-055

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SENTA
24400 SENTA
POŠTANSKA 25/1

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO SENTA

CENTRALA: (024) 811-370
E-mail: pstanicau@poljostanicasenta.rs
Sajt: www.polj.savetodavstvo.vojvodina.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
24400 SENTA
MARŠALA TITA 14

FILIJALA SENTA

CENTRALA: (024) 812-915
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
24400 SENTA

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA SENTA

POŠTA 1, POŠTANSKA 2: (024) 815-700
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U SENTI
24400 SENTA
GLAVNI TRG 2TELEFON/TELEFAKS: (024) 811-580
E-mail: office@prekrsajnisudsenta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: