PRO TEAM
24400 SENTA
PRISTANIŠNA 1

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJU DOO BEOGRAD-DOBANOVCI, PJ SENTA

TELEFON: (024) 812-069
E-mail: senta@tproteam.com
Sajt: www.tproteam.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIJAL
24400 SENTA
PETEFI ŠANDORA 36

FABRIKA SEMERINGA I DRUGIH TEHNIČKIH PROIZVODA DOO GORNJI MILANOVAC, PJ SENTA

TELEFON: (024) 814-832

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAPIDO
24400 SENTA
ARPADOVA 7

PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DOO

TELEFON: (024) 811-181

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REEL CHOCOLATE
24400 SENTA
VOJISLAVA ILIĆA 13

RUČNA IZRADA BOMBONA
ZANATSKA PROIZVODNJA ČOKOLADE

MOBILNI TELEFON: 064 5012-223
E-mail: csilla@reelchocolate.com
Sajt: www.reelchocolate.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO INVALIDSKO OSIGURANJE
24400 SENTA
KARAĐORĐEVA 7

FILIJALA SENTA

TELEFON: (024) 815-313
Sajt: www.pio.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
24400 SENTA
KARAĐORĐEVA 7

FILIJALA ZA SEVERNO-BANATSKI OKRUG, ISPOSTAVA SENTA

TELEFON: (024) 815-736
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
24400 SENTA
TRG MARŠALA TITA 1

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SENTA

TELEFON: (024) 813-574
E-mail: skn.senta@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RESTORAN PAPULI
24400 SENTA
POŠTANSKA 46

SUR RESTORAN DOMAĆE KUHINJE

TELEFON: (024) 811-651

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REWOX ECO-YU
24400 SENTA
KARAĐORĐEVA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON/TELEFAKS: (024) 812-669

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ROMEL
24400 SENTA
PETEFI ŠANDORA 37

PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO
BOJE I LAKOVI

TELEFON: (024) 814-954
E-mail: goran.romel@gmail.com
Sajt: www.romel.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ROTOR-KALMAR
24400 SENTA
RADNOTI MIKLOŠA 27-A

DOO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUŽNE DELATNOSTI
PROIZVODNJA APARATA ZA ZAVARIVANJE
REMONTOVANJE TRANSFORMATORA I APARATA ZA ZAVRIVANJE

TELEFON: (024) 815-839
E-mail: rotor@sksyu.net
Sajt: www.rotor-kalmar.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RVAČKI KLUB SENTA
24400 SENTA
BOŠKA JUGOVIĆA 3TELEFON: (024) 816-311

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SABOTRONIC
24400 SENTA
JESENJA 18

PREDUZEĆE ZA RAČUNARSKI INŽENJERING I AUTOMATIZACIJU DOO

TELEFON: (024) 815-307

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAMO
24400 SENTA
INDUSTRIJSKI PUT 9

MEŠOVITO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET EXPORT-IMPORT DOO

TELEFON/TELEFAKS: (024) 815-908

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE
24400 SENTA
GLAVNA 24

AD ZA OSIGURANJE BEOGRAD, EKSPOZITURA SENTA

TELEFON: (024) 815-526
Sajt: www.sava-osiguranje.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: