POŠTA SRBIJE
25270 BEZDAN
ŽRTAVA FAŠIZMA 34

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BEZDAN

TELEFON: (025) 810-124
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAVNICA
25270 BEZDAN
SOMBORSKI PUT 28

DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBE NA VELIKO I MALO, MLIN BEZDAN

TELEFON: (025) 810-340

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
25270 BEZDAN
GRANIČNI PRELAZ

CARINSKA ISPOSTAVA BEZDAN-MOHAČ

TELEFON/TELEFAKS: (025) 810-778
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VECOM
25270 BEZDAN
KOLUTSKA 5

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I MARKETING DOO

TELEFON: (025) 810-197

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA SOMBOR
25270 BEZDAN
SOMBORSKI PUT 62-A

DOO SOMBOR, AMBULANTA BEZDAN

TELEFON: (025) 810-497

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD
25270 BEZDAN
SOMBORSKI PUT BB

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (025) 810-369

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJVODINAŠUME
25270 BEZDAN
CARINSKA KOLONIJA BB

JP ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA PETROVARADIN

TELEFON: (025) 819-908
Sajt: www.vojvodinasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENI CENTAR DR RADIVOJE SIMONOVIĆ SOMBOR
25270 BEZDAN
BEZDAN 64TELEFON: (025) 810-122

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: