AERO KLUB SREMSKA MITROVICA
22000 SREMSKA MITROVICA
ZMAJ JOVINA 2-A

JEDRILIČARSTVO, PADOBRANSTVO, MOTORNO LETENJE, ZMAJARSTVO, MODELARSTVO

TELEFON/TELEFAKS: (022) 622-820

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGENCIJA G
22000 SREMSKA MITROVICA
ZANATLIJSKA 10

AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU NOVI SAD, FILIJALA SREMSKA MITROVICA
EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK UNIQA OSIGURANJA

TELEFON: (022) 612-646
Sajt: www.agencijag.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGRAR-PRODUKT
22000 SREMSKA MITROVICA
PAROBRODSKA 12

DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU EXPORT-IMPORT

TELEFON: (022) 623-104

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGRIUM
22000 SREMSKA MITROVICA
JARAČKI PUT 8

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NA VELIKO I USLUGE U TRGOVINI DOO U SASTAVU MK GROUP

TELEFON: (022) 623-511
E-mail: office@agrium.rs
Sajt: www.mkcommerce.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGRO-LAKI
22000 SREMSKA MITROVICA
PALANKA 83

POLJOPRIVREDNA APOTEKA

TELEFON: (022) 640-346

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGRO-PETROL
22000 SREMSKA MITROVICA
ŠEĆER SOKAK 41

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGROINVEST FOND
22000 SREMSKA MITROVICA
PROLAZ ZELENO DRVO BB

DRUŠTVO ZA KONSALTING I MENADŽMENT DOO BEOGRAD, POSLOVNICA SREMSKA MITROVICA

TELEFON: (022) 636-121
E-mail: sremska-mitrovica@agroinvest.org
Sajt: www.agroinvest.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGROMARKET
22000 SREMSKA MITROVICA
JARAČKI PUT 10

DOO KRAGUJEVAC, DISTRIBUTIVNI CENTAR SREMSKA MITROVICA
UVOZ, VELEPRODAJA I DISTRIBUCIJA PESTICIDA, SEMENSKE ROBE, REPROMATERIJALA ZA POLJOPRIVREDU I GARDEN PROGRAMA

TELEFON/TELEFAKS: (022) 649-013
E-mail: mitrovica@agromarket.rs
Sajt: www.agromarket.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGROSREM
22000 SREMSKA MITROVICA
MARKA AURELIJA BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU

TELEFON: (022) 622-377
E-mail: info@agrosrem.rs
Sajt: www.agrosrem.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGROŽITO
22000 SREMSKA MITROVICA
VLADIMIRA MATIJEVIĆA 93-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
TRGOVINA NA VELIKO ŽITARICAMA, MLINSKIM PROIZVODIMA, STOČNOM HRANOMInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALATNICA VULETIĆ
22000 SREMSKA MITROVICA
LAĆARAČKA 17

ZANATSKA METALOBRUSAČKA RADNJA ALATNICA-VULETIĆ II
IZRADA ALATA I DELOVA

TELEFON: (022) 632-044
E-mail: vuleticsm@gmail.com
Sajt: www.vuleticsm.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALEKSANDAR
22000 SREMSKA MITROVICA
PLANINSKA 118

MUŠKI FRIZERSKI SALON

TELEFON: (022) 632-807

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMSS
22000 SREMSKA MITROVICA
FRUŠKOGORSKA 85-A

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ TURIZAM I TRGOVINU DOO BEOGRAD, OGRANAK SREMSKA MITROVICA

TELEFON: (022) 631-746
Sajt: www.amss.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ANDRIJAŠEVIĆ
22000 SREMSKA MITROVICA
KRALJA PETRA I 41

HOLDING KOMPANIJA DOO RUMA, MP SREMSKA MITROVICA
FABRIKA SISTEMA ZA SPAVANJE: DUŠECI SA I BEZ OPRUGA, KREVETI, JASTUCI I DODATNA OPREMA

TELEFON: (022) 610-140
Sajt: www.andrijasevic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOKALIPSA
22000 SREMSKA MITROVICA
RUMSKI PUT 55-A

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU DRVENE AMBALAŽE I PRODAJU REPARIRANIH MAŠINA

TELEFON/TELEFAKS: (022) 624-479
E-mail: apokalipsasm@gmail.com
Sajt: www.apokalipsa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: