VETERINARSKA STANICA SREMSKA MITROVICA
22000 SREMSKA MITROVICA
PETRA PRERADOVIĆA 76

AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON/TELEFAKS: (022) 624-851

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VINARIJA IMPERATOR
22000 SREMSKA MITROVICA
RUMSKI DRUM 27

DOO ZA UZGOJ GROŽĐA I PROIZVODNJU VINA
PROIZVODNJA ORGANSKIH VINA

TELEFON: (011) 3110-672
E-mail: office@imperator.rs
Sajt: www.imperator.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VINEX
22000 SREMSKA MITROVICA
JARAČKI PUT BB

DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
ŠPEDICIJA, CARINJENJE I TRANSPORT ROBE U IZVOZU I UVOZU

TELEFON: (022) 612-707
E-mail: info@vinexdoo.com
Sajt: www.vinexdoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA
22000 SREMSKA MITROVICA
ZMAJ JOVINA 29TELEFON: (022) 622-231
Sajt: www.sm-vaspitac.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VITOROG-PROMET
22000 SREMSKA MITROVICA
TRG SVETOG STEFANA 23

DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, EXPORT-IMPORT NOVI SAD
PROIZVODNJA I PRODAJA NAMEŠTAJA I OPREMANJE DOMA

TELEFON: (022) 621-350
E-mail: sremskamitrovica@vitorogpromet.rs
Sajt: www.vitorogpromet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U SREMSKOJ MITROVICI
22000 SREMSKA MITROVICA
TRG SVETOG DIMITRIJA 39CENTRALA: (022) 600-161

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIŠI SUD U SREMSKOJ MITROVICI
22000 SREMSKA MITROVICA
TRG SVETOG DIMITRIJA 39CENTRALA: (022) 600-100
E-mail: uprava@sm.vi.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOPROJEKT
22000 SREMSKA MITROVICA
ZMAJ JOVINA 17

BIRO ZA PROJEKTOVANJE

MOBILNI TELEFON: 064 8230-801

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD
22000 SREMSKA MITROVICA
STARI ŠOR 114

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (022) 611-976
E-mail: vodovodsm_pr@mts.rs
Sajt: www.vodovodsm.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJVODINA TEHNOPROMET
22000 SREMSKA MITROVICA
TRG ĆIRE MILEKIĆA 18

TRGOVINSKO PREDUZEĆE AD

TELEFON/TELEFAKS: (022) 621-165
E-mail: tehnoprometad@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJVODINAŠPED
22000 SREMSKA MITROVICA
JARAČKI PUT BB

AD ZA ŠPEDICIJU, CARINSKO ZASTUPANJE, ORGANIZACIJU SVIH VIDOVA TRANSPORTA, PREVOZ SUPER TEŠKIH TERETA, NOVI SAD, PREDSTAVNIŠTVO SREMSKA MITROVICA

TELEFON: (022) 639-150
Sajt: www.vojvodinasped.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJVODINAŠUME
22000 SREMSKA MITROVICA
PAROBRODSKA 2

JP ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA PETROVARADIN, ŠUMSKO GAZDINSTVO SREMSKA MITROVICA

TELEFON: (022) 600-500
E-mail: sgsm21@sgsmitrovica.rs
Sajt: www.vojvodinasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VREKO
22000 SREMSKA MITROVICA
MARKA AURELIJA 7

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PAPIRNE AMBALAŽE
FABRIKA NATRON VREĆA


TELEFON: (022) 626-517
E-mail: office@vreko.co.rs
Sajt: www.vreko.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
22000 SREMSKA MITROVICA
STARI ŠOR 131

ADO BEOGRAD, PRODAJNO MESTO SREMSKA MITROVICA

TELEFON/TELEFAKS: (022) 613-539
E-mail: wso.sremskamitrovica@wiener.co.rs
Sajt: www.wiener.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

WOOD WORLD TRADING
22000 SREMSKA MITROVICA
MARKA AURELIJA 9

PREDUZEĆE ZA POSREDOVANJE I PROMET DOO

TELEFON: (022) 636-636
E-mail: s.lazic@chabros.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: