CENTAR ZA RECIKLAŽU
22000 SREMSKA MITROVICA
JARAČKI PUT BB

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, OTKUPNI CENTAR SREMSKA MITROVICA
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON: (022) 365-796
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SAVA
22000 SREMSKA MITROVICA
PROMENADA 9TELEFON: (022) 623-389
E-mail: csrsavasm@ptt.rs
Sajt: www.csrsavasm.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CHICHATEAU
22000 SREMSKA MITROVICA
ŠKOLSKA 26 ŠIŠATOVAC

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU VINA DOO
VINARIJA

MOBILNI TELEFON: 063 508-107
E-mail: shishatovac@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

COFFEE SHOP KROKODIL
22000 SREMSKA MITROVICA
ZELENA PIJACA LOKAL 1

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO DOO

TELEFON: (022) 8573-817

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

COOPER STANDARD
22000 SREMSKA MITROVICA
DIMITRIJA DAVIDOVIĆA 1

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
FABRIKA GUMENIH I PLASTIČNIH ZAPTIVKI ZA AUTOMOBILE

TELEFON: (022) 638-308

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

COSUN SEED
22000 SREMSKA MITROVICA
KRALJA PETRA PRVOG 5-7

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
USLUŽNA I SOPSTVENA PROIZVODNJA SEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA

MOBILNI TELEFON: 060 8271-800
E-mail: office@cosunseed.rs
Sajt: www.cosunseed.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA
22000 SREMSKA MITROVICA
KRALJA PETRA I 5

AD NOVI SAD, FILIJALA SREMSKA MITROVICA


TELEFON: (022) 625-755
E-mail: smitrovica@creditagricole.rs
Sajt: www.creditagricole.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CRVENI KRST SRBIJE
22000 SREMSKA MITROVICA
ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 17

OPŠTINSKI ODBOR SREMSKA MITROVICA

TELEFON: (022) 621-938

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CRVENI SIGNAL
22000 SREMSKA MITROVICA
MASARIKOVA 10

AUTO ŠKOLA

TELEFON: (022) 622-736

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CZ CLIPS PRODUCTION
22000 SREMSKA MITROVICA
PAROBRODSKA 32

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, POSREDOVANJE I USLUGE EXPORT-IMPORT
CREVA PRIRODNA, CREVA OVČIJA, CREVA SVINJSKA, KLIPSE ZA ZATVARANJE SALAMA, VISILICE OMČICE, ZAČINI I DRUGA CREVA ZA SVINJOKOLJ

TELEFON/TELEFAKS: (022) 623-131
E-mail: czclipsproduction@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DD KOMERC
22000 SREMSKA MITROVICA
MARKA AURELIJA 1

DOO ZA PROMET I USLUGE
GRAĐEVINSKI MATERIJALI

TELEFON: (022) 625-737
E-mail: ddkomerc@ptt.rs
Sajt: www.ddkomerc.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DD-INVEST
22000 SREMSKA MITROVICA
ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 12

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA DOO NOĆAJ

TELEFON: (022) 612-511

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DDOR NOVI SAD
22000 SREMSKA MITROVICA
SVETOG DIMITRIJA 6

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE NOVI SAD, OGRANAK GLAVNA FILIJALA SREM

TELEFON: (022) 610-422
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DECOR LIFE
22000 SREMSKA MITROVICA
PALANKA 112

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (022) 641-313
E-mail: decorlifedoo@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DELFI KNJIŽARE
22000 SREMSKA MITROVICA
TC RODIĆ, TRG SVETOG STEFANA 32

DOO BEOGRAD
KNJIŽARA RODIĆ SREMSKA MITROVICA

TELEFON: (022) 615-656
Sajt: www.delfi.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: