POŠTA SRBIJE
22300 STARA PAZOVA
KRALJA PETRA I 4

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA STARA PAZOVA

TELEFON: (022) 310-205
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO LINK
22300 STARA PAZOVA
SVETOSAVSKA 9

PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE, INŽENJERING I GRAĐEVINARSTVO DOO
IZGRADNJA TELEKOMUNIKACIONIH PRISTUPNIH MREŽA, MEĐUMESNIH MAGISTRALNIH I MEĐUNARODNIH PRAVACA OPTIČKIH KABLOVA, KABLOVSKE TT KANALIZACIJE, KOAKSIJALNE MREŽE ZA POTREBE IZGRADNJE KABLOVSKIH DISTRIBUTIVNIH SISTEMA

TELEFON: (022) 315-639
Sajt: www.prolink.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO-TERMO
22300 STARA PAZOVA
JANA KOLARA 135

DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO, TRANSPORT I USLUGE

TELEFON: (022) 316-405

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROTECH SOLUTION
22300 STARA PAZOVA
NOVOSADSKA 18

INŽENJERSKE DELATNOSTI I TEHNIČKO SAVETOVANJE
PROJEKTOVANJE PROTIVPOŽARNIH SISTEMA, STATIKA, GRAĐEVISNKE KONSTRUKCIJE

TELEFON/TELEFAKS: (022) 314-298
E-mail: jovica.lakic@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIJAL
22300 STARA PAZOVA
BRANKA RADIČEVIĆA 102

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU OD

MOBILNI TELEFON: 064 1470-624

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIO STARA PAZOVA
22300 STARA PAZOVA
KRALJA PETRA I 10

JAVNO PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE

CENTRALA: (022) 310-011
E-mail: mail@rsp.co.rs
Sajt: www.rsp.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAMINICO
22300 STARA PAZOVA
MIHALA BABINKE 42

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (022) 315-529

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REISSWOLF SERBIA
22300 STARA PAZOVA
VOLARSKO POLJE BB P.FAH 115

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
USLUGE U OBLASTI UPRAVLJANJA DOKUMENTACIJOM: POVERLJIVO UNIŠTAVANJE DOKUMENATA, ARHIVIRANJE DOKUMENATA, DIGITALIZACIJA DOKUMENATA

TELEFON: (022) 317-720
E-mail: office@reisswolf.rs
Sajt: www.reisswolf.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
22300 STARA PAZOVA
ĆIRILA I METODIJA 18

FILIJALA SREMSKA MITROVICA, SLUŽBA FILIJALE STARA PAZOVA

TELEFON: (022) 315-773
Sajt: www.pio.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
22300 STARA PAZOVA
KRALJA PETRA 1/9

FILIJALA ZA SREMSKI OKRUG, ISPOSTAVA STARA PAZOVA

TELEFON: (022) 310-677
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
22300 STARA PAZOVA
SVETOSAVSKA 11

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI STARA PAZOVA

INFO CENTAR: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RESTORAN GURMAN IN
22300 STARA PAZOVA
NOVOSADSKA 19

SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA

MOBILNI TELEFON: 063 7535-725

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RISTOVIĆ I SINOVI
22300 STARA PAZOVA
VUKA KARADŽIĆA 88

DOO PROIZVODNJA MAŠINA I OPREME ZA ULJNU INDUSTRIJU

TELEFON: (022) 311-089

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ROMA-AL
22300 STARA PAZOVA
NJEGOŠEVA 10

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
PRODAJA I DISTRIBUCIJA SVIH VRSTA ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA NA PODRUČJU SREMA

TELEFON: (022) 363-483
Sajt: www.diskontpicapazova.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAGA DRVO
22300 STARA PAZOVA
KAMENJAREVA 29

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA OBRADU DRVETA DOO BEOGRADPROIZVODNJA MASIVNIH PODOVA I PARKETA, ZIDNE LAJSNE I SOKLE, LEPKOVI ZA DRVENE PODOVE, BRIKET ZA GREJANJE

TELEFON: (022) 310-674
E-mail: office@sagadrvo.rs
Sajt: www.sagadrvo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: