LARA FARM
22300 STARA PAZOVA
ĆIRILA I METODIJA 14

ZDRAVSTVENA USTANOVA-APOTEKA

TELEFON: (022) 363-056

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LASTA
22300 STARA PAZOVA
KAMENJAREVA 45

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE AD BEOGRAD, POSLOVNA ORGANIZACIJA STARA PAZOVA

CENTRALA: (022) 310-511
Sajt: www.lasta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LIFAM M
22300 STARA PAZOVA
GOLUBINAČKI PUT BB

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
POLJOPRIVREDNE MAŠINE, MEŠALICE ZA BETON, KRUNJAČI ZA KUKURUZ

TELEFON: (022) 312-271
E-mail: office@lifam-m.com
Sajt: www.lifam-m.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LIV PLAST
22300 STARA PAZOVA
ZMAJ JOVINA 33

METALOPLASTIČARSKA RADNJA I TRGOVINA NA VELIKO
IZRADA ALATA PO ŽELJI, USLUGE LIVENJA POD PRITISKOM I BRIZGANJE PLASTIKE

TELEFON: (022) 312-588
E-mail: zdeno@livplast.com
Sajt: www.livplast.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LOPEX
22300 STARA PAZOVA
ĆIRILA I METODIJA 26

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO BEOGRAD, PJ STARA PAZOVA
OVLAŠĆENI PRODAJNI CENTAR ZA STIHL MOTORNE UREĐAJE

TELEFON: (022) 312-800
Sajt: www.stihlopex.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LOVAČKO DRUŠTVO
22300 STARA PAZOVA
KARAĐORĐEVA 139TELEFON: (022) 310-014

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MAJORPROMET
22300 STARA PAZOVA
KRALJA PETRA I 131

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

TELEFON: (022) 311-142

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MALPROM
22300 STARA PAZOVA
BRANKA RADIČEVIĆA 3

PRIVREDNA ZADRUGA

TELEFON: (022) 315-770

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MEGA TEAM
22300 STARA PAZOVA
PROFESORA MIHALA FILIPA 161

MAŠINSKO MALTERISANJE I ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

MOBILNI TELEFON: 060 5155-168

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MERKUR
22300 STARA PAZOVA
KARAĐORĐEVA 59

DOO ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU

TELEFON: (022) 315-625

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

METALOFLEX
22300 STARA PAZOVA
SAMA HALUPKE 34

DOO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE

TELEFON/TELEFAKS: (022) 310-474

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

METALOPLAST
22300 STARA PAZOVA
BRAĆE BABIN 39

SAMOSTALNA METALO PLASTIČARSKA RADNJA

TELEFON: (022) 314-654

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

METALOPLASTIKA
22300 STARA PAZOVA
BRANKA RADIČEVIĆA 150

SAMOSTALNA METALOPLASTIČARSKA I GUMARSKA RADNJA

TELEFON: (022) 3753-519
E-mail: office@mplast.rs
Sajt: www.mplast.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

METALOPROMET
22300 STARA PAZOVA
KAMENJAREVA BB

DOO ZA RECIKLAŽU OTPADA I PRERADU METALA KULA

TELEFON: (022) 2150-179
Sajt: www.metalopromet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MG OPAČIĆ
22300 STARA PAZOVA
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 135

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (022) 310-395

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: