VINSKI DVOR
24414 HAJDUKOVO
HORGOŠKI PUT 221

ORTAČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I OSTALI SMEŠTAJ ZA KRAĆI BORAVAK
UZGOJ GROŽĐA I PROIZVODNJA VINA, VINSKI TURIZAM

TELEFON: (024) 4758-400
E-mail: vinskidvor.od@mts.rs
Sajt: www.vinskidvor.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIZITORSKI CENTAR LUDAŠ
24414 HAJDUKOVO
PRESPANSKA 12

JAVNO PREDUZEĆE PALIĆ-LUDAŠ

TELEFON: (024) 4758-370
E-mail: vizitorski@palic-ludas.rs
Sajt: www.ludas.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA AMBULANTA
24414 HAJDUKOVO
BORISA KIDRIČA 21-ATELEFON: (024) 4758-013

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: