DR FARMER
24220 ČANTAVIR
KELEMEN FERENCA 3

DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, VETERINARSKE I POLJOPRIVREDNE USLUGE KAO I DRUGE DELATNOSTI

TELEFON: (024) 783-161

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FRUITICA
24220 ČANTAVIR
TRG REPUBLIKE 7

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, EXPORT-IMPORT DOO
PROIZVODI KOMPONENTE ZA BEZALKOHOLNA I ALKOHOLNA PIĆA, GENERALNI UVOZNIK ZA KAPUĆINO LAFESTA

TELEFON/TELEFAKS: (024) 782-600
E-mail: office@fruitica.info

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMVAL
24220 ČANTAVIR
TRG PETEFI BRIGADE 3

DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE POSLOVE

CENTRALA: (024) 782-034

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOPI
24220 ČANTAVIR
MARŠALA TITA 116

DOO ZA PROMET ROBE I USLUGA
PROJEKTOVANJE, PRODAJA I UGRADNJA OPREME ZA GREJANJE, KNJIGOVODSTVENE USLUGE

TELEFON: (024) 783-848
E-mail: kopi.doo@mts.rs
Sajt: www.centralnogrejanje.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOVAČKA RADIONICA
24220 ČANTAVIR
KIŠ FERENCA 27

SZR DELOVI ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE

TELEFON: (024) 782-552
E-mail: kovackaradionica@tippnet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NLB BANKA
24220 ČANTAVIR
MARŠALA TITA 40

AD BEOGRAD, ŠALTER ČANTAVIR

TELEFON: (024) 782-445
Sajt: www.nlb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
24220 ČANTAVIR
TRG PETEFI BRIGADE 4

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ČANTAVIR

TELEFON: (024) 782-398
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SKANZEN
24220 ČANTAVIR
SALAŠ 253

DOO PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, PROMET ROBE I USLUGE

TELEFON: (024) 782-340
E-mail: skanzendoo@open.telekom.rs
Sajt: www.skanzen.backabanat.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TMT COMERC
24220 ČANTAVIR
BAJMOČKA 20

DOO TRGOVINA NA VELIKO I PROIZVODNJA BRAŠNA, EXPORT-IMPORT

TELEFON/TELEFAKS: (024) 782-504

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UŽAR-NANDOR
24220 ČANTAVIR
ĐURE SALAJA 14

ZANATSKA RADNJA
PROIZVODNJA UŽADI, ULARA, SPORTSKIH MREŽA

MOBILNI TELEFON: 063 7509-011
Sajt: www.uzarnandor.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINAR
24220 ČANTAVIR
SRBOBRANSKA 13

DOO VETERINARSKA STANICA SUBOTICA

TELEFON: (024) 782-286

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD I KANALIZACIJA
24220 ČANTAVIR
SENĆANSKA BB

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTICA, ISPOSTAVA ČANTAVIR

TELEFON: (024) 782-385

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA STANICA
24220 ČANTAVIR
PRVOMAJSKA 45

MEDICINSKI CENTAR SUBOTICA

TELEFON: (024) 782-179

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ČIKER
24220 ČANTAVIR
JOŽEFA ATILE 1

AD TRGOVINA NA VELIKO I MALO

CENTRALA: (024) 782-281

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: