ASCO VIDAK
21000 NOVI SAD
ŽELEZNIČKA 5

DOO ZA PROIZVODNJU METALNIH I LIVENIH MATERIJALA, PROIZVODA I KONSTRUKCIJA
ČLAN ASCO GRUPE

CENTRALA: (021) 895-090
Sajt: www.ascovidak.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INOGAJ
34230 GRUŽA
RAVNI GAJ BB

DOO ZA TRGOVINU I USLUGE
PRIKUPLJANJE I PRERADA SEKUNDARNIH SIROVINA, TRGOVINA CRNOM METALURGIJOM, PROIZVODNJA SVETLO VUČENIH ČELIKA

TELEFON: (034) 591-245
E-mail: office@inogaj.com
Sajt: www.inogaj.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LAMPONE
21470 BAČKI PETROVAC
INDUSTRIJSKA ZONA BB

DOO EXPORT-IMPORT
PROIZVODNJA ŽICE I ŽIČANIH PROIZVODA, PLETIVA, OGRADA, KAPIJA, METALNE UŽADI, SAJLI, SPECIJALNIH ŽICA, PRIVEZNICA, GIPKIH OSOVINA, EKSERA, MREŽA

TELEFON/TELEFAKS: (021) 780-100
E-mail: lampone@lampone.rs
Sajt: www.lampone.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: