TATRAVAGONKA BRATSTVO
24000 SUBOTICA
BIKOVAČKI PUT 2

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJA I OPRAVKA ŠINSKIH VOZILA, PROCESNE I TRANSPORTNE OPREME I ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

TELEFON: (024) 566-300
E-mail: info@tvbratstvo.rs
Sajt: www.tvbratstvo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOŠLOV
24223 NOVI ŽEDNIK
MATKA VUKOVIĆA 22

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MEHANIČKIH I ELEKTROMEHANIČKIH UREĐAJA ZA SIGNALIZACIJU

TELEFON: (024) 785-787
E-mail: radovan.doslov@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELERSS
11300 SMEDEREVO
MILOŠA VELIKOG 29/10

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (026) 4623-217

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LOGISTIC GROUP
11060 BEOGRAD
KORNATSKA 2

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (011) 2781-333

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINELVO MDI
11000 BEOGRAD
VIDSKA 31

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA ELEKTROOPREME ZA RAZNA VOZNA SREDSTVA: ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE, ELEKTROMOTORNE VOZOVE, TRAMVAJE, TROLEJBUSE, DIZEL-ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE, INDUSTRIJSKE I RUDNIČKE LOKOMOTIVE I ŽELEZNIČKA PUTNIČKA KOLA – VAGONE

TELEFON: (011) 7871-711
E-mail: office@minelvomdi.rs
Sajt: www.minelvomdi.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STEFING
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
I SRPSKOG USTANKA 73

PRIVREDNO TRGOVINSKO DRUŠTVO DOO

TELEFON/TELEFAKS: (026) 319-628
E-mail: office@stefing.rs
Sajt: www.stefing.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: