BAJINOVAC
31250 BAJINA BAŠTA
MILANA OBRENOVIĆA 4

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I OBRADU DUVANA I LEKOVITOG BILJA AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON: (031) 865-560

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAPLANJSKI ZASAD
18240 GADŽIN HAN
1. MAJA BB

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA
ORGANSKA PROIZVODNJA LEKOVITOG I ZAČINSKOG BILJA

MOBILNI TELEFON: 062 421-092
E-mail: zasadgh@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: