LAZAREVAC JPKP
11550 LAZAREVAC
NIKOLE VUJAČIĆA 28

JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU PRIVREDU LAZAREVAC

TELEFON/TELEFAKS: (011) 8123-402
E-mail: komunalno@jpkp.rs
Sajt: www.jpkp.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD I KANALIZACIJA JKP
22330 NOVA PAZOVA
UGAO PRVOMAJSKE I BANOVAČKE ULICE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE STARA PAZOVA, IZVORIŠTE NOVA PAZOVA

TELEFON: (022) 310-330
Sajt: www.viksp.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD I KANALIZACIJA JKP
22300 STARA PAZOVA
BRANKA RADIČEVIĆA 2

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (022) 310-680
E-mail: pitajtevodovod@viksp.rs
Sajt: www.viksp.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

1. MAJ KRUPANJ
15314 KRUPANJ
26. SEPTEMBAR 4

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (015) 7581-368

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

10. OKTOBAR
11460 BARAJEVO
BARAJEVSKA 1

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (011) 8303-782
E-mail: office@jkpbarajevo.co.rs
Sajt: www.jkpbarajevo.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

12. SEPTEMBAR
31250 BAJINA BAŠTA
SVETOSAVSKA 6

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (031) 865-547
E-mail: info@jkp12septembar.rs
Sajt: www.jkp12septembar.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

3. SEPTEMBAR
31320 NOVA VAROŠ
KARAĐORĐEVA 114

JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE DELATNOSTI

TELEFON: (033) 62-552
E-mail: 3.septembar@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

4. OKTOBAR
26214 DEBELJAČA
TRG MARŠALA TITA 1

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (013) 664-391

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

7. OKTOBAR
23330 NOVI KNEŽEVAC
KARAĐORĐEVA 49

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (0230) 82-052
E-mail: office@jkp7oktobar.rs
Sajt: www.jkp7oktobar.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

A & T SISTEM
11070 BEOGRAD
AUTOPUT 2 SRC 11 APRIL LOKAL 11

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA BAZENA I FONTANA

TELEFON: (011) 3191-799
E-mail: office@atsistem.co.rs
Sajt: www.atsistem.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALEKSANDROVAC
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
10. AVGUSTA 46

JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE

TELEFON: (037) 3552-155
E-mail: jksp@mts.rs
Sajt: www.jksp-aleksandrovac.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AQUASANA NO 1
25000 SOMBOR
ZLATNE GREDE 6

DOO ZA DISTRIBUCIJU I PREČIŠĆAVANJE VODE
KUĆNI I INDUSTRIJSKI SISTEMI ZA FILTRACIJU, DISTRIBUCIJA I PREČIŠĆAVANJE VODE

TELEFON: (025) 423-335
E-mail: asfilter1@gmail.com
Sajt: www.filterizavodu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AQUASANA NO 1
21000 NOVI SAD
VRŠAČKA 43

DOO ZA DISTRIBUCIJU I PREČIŠĆAVANJE VODE SOMBOR, PJ NOVI SAD
KUĆNI I INDUSTRIJSKI SISTEMI ZA FILTRACIJU, DISTRIBUCIJA I PREČIŠĆAVANJE VODE

TELEFON: (021) 546-225
E-mail: asfilter2@gmail.com
Sajt: www.filterizavodu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BADNJEVO
19300 NEGOTIN
DOBROPOLJSKA 1

JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE DELATNOSTI

TELEFON/TELEFAKS: (019) 542-012
E-mail: office@badnjevo.rs
Sajt: www.badnjevo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANAT
26216 UZDIN
TRG OSLOBOĐENJA 1

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON/TELEFAKS: (013) 673-306

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: