BRIFICO
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10-G VP-48

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET

TELEFON: (011) 3130-597
E-mail: brifico@sezampro.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RESAVICA
36344 BALJEVAC
STEVE KAČARA 4

JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA, IBARSKI RUDNICI KAMENOG UGLJA

DIREKTOR: (036) 791-020
E-mail: srecko.bondzic@jppeu.rs
Sajt: www.jppeu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RESAVICA
19341 GRLJAN
AVRAMICA BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA, RUDNIK ANTRACITA VRŠKA ČUKA

CENTRALA: (019) 3155-500
E-mail: dejan.ciric@jppeu.rs
Sajt: www.jppeu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RESAVICA
18226 ALEKSINAČKI RUDNIK
ALEKSINAČKI RUDNIK BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA, RUDARSKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ALEKSINAČKI RUDNICI

DIREKTOR: (018) 804-869
E-mail: bogoljub.furtula@jppeu.rs
Sajt: www.jppeu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: