APELACIONI SUD U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 9UPRAVA SUDA: (011) 3635-041
E-mail: uprava@bg.ap.sud.rs
Sajt: www.bg.ap.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APELACIONI SUD U KRAGUJEVCU
34000 KRAGUJEVAC
TRG VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 4TELEFON: (034) 307-661
E-mail: apelacionisudkg@gmail.com
Sajt: www.kg.ap.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APELACIONI SUD U NIŠU
18000 NIŠ
VOJVODE PUTNIKA BBCENTRALA: (018) 506-801
E-mail: uprava@ni.ap.sud.rs
Sajt: www.ni.ap.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APELACIONI SUD U NOVOM SADU
21000 NOVI SAD
SUTJESKA 3CENTRALA: (021) 4876-100
E-mail: uprava@ns.ap.sud.rs
Sajt: www.ns.ap.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
TIRŠOVA 1CENTRALA: (011) 3601-400

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U KRAGUJEVCU
34000 KRAGUJEVAC
KNEZA MIHAILA 2TELEFON: (034) 305-251
E-mail: apelacionojtkg@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U NIŠU
18000 NIŠ
VOJVODE PUTNIKA BBTELEFON: (018) 506-802
E-mail: uprava@ni.ap.jt.rs
Sajt: www.ni.ap.jt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU
21000 NOVI SAD
SUTJESKA 3CENTRALA: (021) 4876-100
E-mail: apjtns@gmail.com
Sajt: www.ns.ap.jt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
11550 LAZAREVAC
KARAĐORĐEVA 19

SUDSKA JEDINICA U LAZAREVCU

TELEFON: (011) 8123-167
Sajt: www.drugi.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
11400 MLADENOVAC
KRALJA ALEKSANDRA OBRENOVIĆA 76

SUDSKA JEDINICA U MLADENOVCU

TELEFON/TELEFAKS: (011) 8231-144
Sajt: www.drugi.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
11500 OBRENOVAC
ALEKSANDRA ACE SIMOVIĆA 9-A

SUDSKA JEDINICA U OBRENOVCU

TELEFON: (011) 8727-627
Sajt: www.drugi.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
11450 SOPOT
KOSMAJSKI TRG BB

SUDSKA JEDINICA U SOPOTU

CENTRALA: (011) 8251-354
Sajt: www.drugi.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
SAVSKA 17-ACENTRALA: (011) 3601-400
E-mail: uprava@drugi.os.sud.rs
Sajt: www.drugi.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUGO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
SAVSKA 17-ATELEFON: (011) 3601-400

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 22-26TELEFON: (011) 3616-541
E-mail: office@dpb.gov.rs
Sajt: www.dpb.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: