INSTITUT ZA PREVENTIVU
18000 NIŠ
BULEVAR 12. FEBRUARA 81

INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU, PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ DOO NOVI SAD, OGRANAK 27. JANUAR NIŠ
STRUČNA POMOĆ U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, TEHNIČKI PREGLEDI OBJEKATA

TELEFON: (018) 244-921
E-mail: 27januar@izp.rs
Sajt: www.izp.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GOETHE-INSTITUT BEOGRAD
11000 BEOGRAD
KNEZ MIHAILOVA 50

KULTURNA USTANOVA SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE GOETHE INSTITUT BEOGRAD
KULTURNA SARADNJA, PROGRAMI, BIBLIOTEKA, KURSEVI I ISPITI NEMAČKOG JEZIKA

TELEFON: (011) 4427-100
E-mail: info-belgrad@goethe.de
Sajt: www.goethe.de/belgrad

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OTVORENI UNIVERZITET SUBOTICA
24000 SUBOTICA
TRG CARA JOVANA NENADA 15/I

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
USLUGE U OBLASTI (NE)FORMALNOG OBRAZOVANJA, ORGANIZACIJA KULTURNIH MANIFESTACIJA, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, PROJEKT MENADŽMENT

CENTRALA: (024) 554-600
E-mail: board@openunsubotica.rs
Sajt: www.openunsubotica.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LINK GROUP
11070 BEOGRAD
OMLADINSKIH BRIGADA 86

MEĐUNARODNI CENTAR ZA EDUKACIJU I INFORMATIKU
EDUKACIJA: KURSEVI RAČUNARA, ENGLESKOG JEZIKA I MENADŽMENTA, MEĐUNARODNA CERTIFIKACIJA, PROJEKTOVANJE I IMPLEMENTACIJA SOFTVERA ZA POSLOVANJE UOPŠTE

TELEFON: (011) 4011-240
E-mail: office@link.co.rs
Sajt: www.link.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ABC
34000 KRAGUJEVAC
DR ZORANA ĐINĐIĆA 3/2

CENTAR ZA EDUKACIJU IZ OBLASTI STRANIH JEZIKA, RAČUNARA I POSLOVNIH VEŠTINA I USLUGE PREVOĐENJA

TELEFON: (034) 305-298
E-mail: office@abc.edu.rs
Sajt: www.abc.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LANGUAGE HOUSE
11000 BEOGRAD
HILANDARSKA 21

AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA STRANIH JEZIKA I POSLOVNIH TRENINGA
ŠKOLA STRANIH JEZIKA, KURSEVI DIZAJNA I DRUGI SPECIJALISTIČKI KURSEVI

TELEFON: (011) 6157-987
E-mail: office@languagehouse.rs
Sajt: www.languagehouse.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OBRAZOVNI CENTAR EQUILIBRIO
11000 BEOGRAD
BULEVAR DESPOTA STEFANA 22

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
KURSEVI STRANIH JEZIKA, PRIPREMNI KURSEVI ZA POLAGANJE MEĐINARODNO PRIZNATIH ISPITA, KURSEVI U INOSTRANSTVU, KURSEVI ZA PREDUZEĆA, DEČJI I OMLADINSKI KURSEVI, LETNJI JEZIČKI KAMPOVI

TELEFON: (011) 3374-075
E-mail: sekretarijat@stranijezici.com
Sajt: www.stranijezici.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ACADEMIA EDUCATIVA
11000 BEOGRAD
SIMINA 21-A

DOO ŠKOLA STRANIH JEZIKA

TELEFON: (011) 3039-866
E-mail: office@academiaeducativa.org
Sajt: www.academiaeducativa.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ACADEMIA EDUCATIVA
15300 LOZNICA
VOJVODE PUTNIKA 20/I

DOO ŠKOLA STRANIH JEZIKA BEOGRAD, OBRAZOVNI CENTAR LOZNICA

TELEFON: (015) 873-255
Sajt: www.academiaeducativa.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ACADEMY
21000 NOVI SAD
ŽELEZNIČKA 19

DOO ZA POSLOVNE USLUGE
CENTAR STRANIH JEZIKA

TELEFON/TELEFAKS: (021) 425-542
Sajt: www.academynovisad.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADR ASPEKT
11080 BEOGRAD
22. OKTOBRA 27-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
KONSALTING I EDUKACIJA U OBLASTI TRANSPORTA OPASNE ROBE U DRUMSKOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU

MOBILNI TELEFON: 064 5077-256
E-mail: adraspekt@gmail.com
Sajt: www.adraspekt.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADR CENTRUM
24426 TREŠNJEVAC
PARTIZANSKI PUT 2

DOO ZA TRGOVINU, USLUGE I KONSALTING
USLUGE U OBLASTI BEZBEDNOG PREVOZA OPASNIH MATERIJA U MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU: SAVETOVANJE, SERTIFIKATI, OPREMA ZA VOZILA I ZAŠTITNA SREDSTVA, UPUTSTVA I STRUČNI MATERIJALI, OBUKE ZA VOZAČE I PRATIOCE

TELEFON: (024) 224-200
E-mail: office@adr-centrum.com
Sajt: www.adr-centrum.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGENCIJA SVETI SAVA
32000 ČAČAK
LOMINA 59TELEFON: (032) 340-395
E-mail: svetisavacacak@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AKADEMIJA
32000 ČAČAK
VOJVODE STEPE 44

AGENCIJA ZA OBRAZOVANJE
ŠKOLA RAČUNARA I STRANIH JEZIKA, PREKVALIFIKACIJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE, ŠKOLA INTELEKTUALNIH VEŠTINA

TELEFON: (032) 320-950
E-mail: akademija.ca@eunet.rs
Sajt: www.akademija.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AKADEMIJA OXFORD-AGENT
35000 JAGODINA
KNEGINJE MILICE

KURSEVI STRANIH JEZIKA, PROGRAMI NEFORMALNIH OBRAZOVANJA, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE, PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE, PREVODILAČKE USLUGE SUDSKIH TUMAČA

TELEFON: (035) 8852-958
E-mail: skolaoxford@yahoo.com
Sajt: www.oxford-jagodina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: