GRANSKI SINDIKAT JAVNIH SAOBRAĆAJNIH I KOMUNALNIH DELATNOSTI NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 6303-257
E-mail: gsjskd@nezavisnost.org
Sajt: www.nezavisnost.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRANSKI SINDIKAT KULTURE, UMETNOSTI I MEDIJA NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON/TELEFAKS: (011) 3346-134
E-mail: gskum@nezavisnost.org
Sajt: www.nezavisnost.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRANSKI SINDIKAT POLJOPRIVREDE I PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3038-162
E-mail: gsppi@nezavisnost.org
Sajt: www.gsppinezavisnost.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRANSKI SINDIKAT PROSVETNIH RADNIKA SRBIJE NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3342-264
E-mail: gsprs@nezavisnost.org
Sajt: www.gsprs-nezavisnost.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRANSKI SINDIKAT RUDARSTVA I ENERGETIKE NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3345-159
E-mail: kancelarija.gsrie@nezavisnost.org
Sajt: www.nezavisnost.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRANSKI SINDIKAT SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIJA NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3346-537
E-mail: gssitelnezavisnost@gmail.com
Sajt: www.gssitel.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRANSKI SINDIKAT UPRAVE, PRAVOSUĐA, ODBRANE I POLICIJE NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21MOBILNI TELEFON: 063 506-911
E-mail: gsupoip.nezavisnost@gmail.com
Sajt: www.nezavisnost.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRANSKI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON/TELEFAKS: (011) 3348-737
E-mail: gszsz.nezavisnost@gmail.com
Sajt: www.gszsz-nezavisnost.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SINDIKAT PENZIONERA SRBIJE NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3220-712
E-mail: penzioneri@nezavisnost.org
Sajt: www.nezavisnost.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SINDIKAT PROFESIONALNIH FUDBALERA NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3249-316
E-mail: sindikatfudbalera@gmail.com
Sajt: www.sindikatfudbalera.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SINDIKAT SPORTA NEZAVISNOST
11000 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 4088-763
E-mail: sport@nezavisnost.org
Sajt: www.nezavisnost.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SINDIKAT TAKSI VOZAČA I AUTOPREVOZNIKA NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21MOBILNI TELEFON: 064 8047-400
E-mail: officet@gstviapnezavisnost.org.rs
Sajt: www.gstviapnezavisnost.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UJEDINJENI GRANSKI SINDIKATI NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3306-700
E-mail: office@nezavisnost.org
Sajt: www.nezavisnost.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SINDIKAT LEKARA I FARMACEUTA SRBIJE
11000 BEOGRAD
MAGLAJSKA 32/8TELEFON: (011) 2665-171
E-mail: sindikatlfs@gmail.com
Sajt: www.sindikatlfs.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRANSKI SINDIKAT METALACA NEZAVISNOST
11103 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 21TELEFON: (011) 3238-032
E-mail: gs.metalaca@nezavisnost.org
Sajt: www.nezavisnost.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: