AWA HUMAN RESOURCES 2015
25270 BEZDAN
ŽRTAVA FAŠIZMA 60

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
AGENCIJA ZA USTUPANJE LJUDSKIH RESURSA

TELEFON: (025) 810-567
E-mail: info@awa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KADARPLUS
11040 BEOGRAD
LJUTICE BOGDANA 1-A

AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE DOO

TELEFON: (011) 3233-601
E-mail: office@kadarplus.rs
Sajt: www.kadarplus.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MANPOWER BUSINESS SOLUTIONS
11070 BEOGRAD
BULEVAR MILUTINA MILANKOVIĆA 11-G

AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE DOO

TELEFON: (011) 4143-093
E-mail: office@manpowergroup.rs
Sajt: www.manpowergroup.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SFIS
11090 BEOGRAD
ĐUJE I DRAGOLJUBA 1

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
USLUGE U OBLASTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

TELEFON: (011) 2321-211
E-mail: office@sfis.rs
Sajt: www.sfis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIZIJA 2019
11000 BEOGRAD
KRATOHVILA JOVANA 6

AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE DOO

TELEFON: (011) 2563-275
E-mail: office@vizija2019.rs
Sajt: www.vizija2019.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: