YUNIRISK
11000 BEOGRAD
SIMINA 18

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, UPRAVLJANJE OTPADOM I RECIKLAŽA OTPADNIH MATERIJALA

TELEFON: (011) 3330-000
E-mail: officebg@yunirisk.com
Sajt: www.yunirisk.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

E-RECIKLAŽA SOMB
25260 APATIN
BRANKA ĆOPIĆA 30

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SAKUPLJANJE I TRANSPORT ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA DOO


E-mail: sombor@ereciklaza.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ENVIROSERV
11232 RIPANJ
AVALSKA 186

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
UPRAVLJANJE OTPADOM I USLUGE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

MOBILNI TELEFON: 064 6412-211
Sajt: www.enviroserv.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ENVIROSERV
11000 BEOGRAD
USTANIČKA 189 TC KONJARNIK

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO RIPANJ, TEHNIČKI CENTAR BEOGRAD
UPRAVLJANJE OTPADOM I USLUGE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3471-869
E-mail: office@enviroserv.rs
Sajt: www.enviroserv.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EZO GRUPA
11040 BEOGRAD
DR MILUTINA IVKOVIĆA 11-A/5

PREDUZEĆE ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLINE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3671-381
E-mail: office@ezo.rs
Sajt: www.ezo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE
11351 VINČA
MIKE PETROVIĆA ALASA 12-14

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE NUKLEARNIM OBJEKTIMA U SRBIJI

TELEFON: (011) 3408-642
E-mail: office@nuklearniobjekti.rs
Sajt: www.nuklearniobjekti.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ORTO POINT
32205 TRBUŠANI
PRIJEVOR BB

DOO ZA PROMET ROBA
SAKUPLJANJE I TRANSPORT ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

MOBILNI TELEFON: 063 605-735

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: