AMBASADA ALŽIRA
11000 BEOGRAD
MAGLAJSKA 26-BTELEFON: (011) 3671-211

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT
11000 BEOGRAD
ANDRE NIKOLIĆA 12CENTRALA: (011) 2650-585

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA ARGENTINE
11000 BEOGRAD
KNEZ MIHAILOVA 24/ITELEFON: (011) 2623-569

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA AUSTRALIJE
11070 BEOGRAD
VLADIMIRA POPOVIĆA 38-40TELEFON: (011) 3303-400
Sajt: www.serbia.embassy.gov.au

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA AUSTRIJE
11000 BEOGRAD
KNEZA SIME MARKOVIĆA 2TELEFON: (011) 3336-500

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA AZERBEJDŽANA
11090 BEOGRAD
PERE VELIMIROVIĆA 25TELEFON: (011) 3515-101

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA BELGIJE
11000 BEOGRAD
KRUNSKA 18TELEFON: (011) 3230-018
E-mail: embassy@belgium.org.rs
Sajt: www.foreignaffairs.be

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE
11000 BEOGRAD
KRUNSKA 9TELEFON: (011) 3038-204

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA DEMOKRATSKE REPUBLIKE KONGO
11000 BEOGRAD
MORAVSKA 5TELEFON: (011) 3446-431

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA GRČKE
11000 BEOGRAD
FRANCUSKA 33TELEFON: (011) 3226-523

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA INDIJE
11040 BEOGRAD
ĐORĐA RADOJLOVIĆA 7-ATELEFON: (011) 2666-520
E-mail: indemb@eunet.rs
Sajt: www.eoibelgrade.gov.in

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN
11000 BEOGRAD
LJUTICE BOGDANA 40CENTRALA: (011) 3674-360

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTAN
11040 BEOGRAD
BULEVAR KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA 62TELEFON: (011) 2661-676

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA IZRAELA
11000 BEOGRAD
BULEVAR KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA 47TELEFON: (011) 3672-400

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA JAPANA
11070 BEOGRAD
VLADIMIRA POPOVIĆA 6 GENEKS APARTMANITELEFON: (011) 3012-800
E-mail: info@s1.mofa.go.jp
Sajt: www.yu.emb-japan.go.jp

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: