ADVANTAGE AUSTRIA BEOGRAD
11070 BEOGRAD
VLADIMIRA POPOVIĆA 6 GENEX APARTMANI APT 103

AGENCIJA ZA INTERNACIONALIZACIJU PRIVREDNE KOMORE AUSTRIJE

TELEFON: (011) 3015-850
E-mail: belgrad@advantageaustria.org
Sajt: www.advantageaustria.org/rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
11000 BEOGRAD
RESAVSKA 34

PREDSTAVNIŠTVO U SRBIJI

TELEFON: (011) 3226-101
E-mail: hgkrs@hgk.hr
Sajt: www.hgk.hr

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

IRSKO-SRPSKA PRIVREDNA KOMORA
11000 BEOGRAD
KNIĆANINOVA 3

IRISH-SERBIAN CHAMBER OF COMMERCE

MOBILNI TELEFON: 063 654-233
E-mail: info@irska.rs
Sajt: www.irska.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ITALIJANSKA AGENCIJA ZA SPOLJNU TRGOVINU
11000 BEOGRAD
KNEZA MILOŠA 56

AGENCIJA ZA UNAPREĐENJE TRGOVINSKE RAZMENE I PROMOCIJU ITALIJANSKIH KOMPANIJA

TELEFON: (011) 3629-939
E-mail: belgrado@ice.it
Sajt: www.ice.it

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: