OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU
11235 MALI POŽAREVAC
AUTOPUT BEOGRAD-NIŠ

DOO PREDUZEĆE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU BEOGRAD

TELEFON: (011) 8256-607
E-mail: sopot@olympusplaza.rs
Sajt: www.olympusplaza.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMSS
11235 MALI POŽAREVAC
AUTOPUT BEOGRAD-NIŠ

DOO ZA PRUŽANJE SVIH VRSTA USLUGA U OBLASTI SAOBRAĆAJA BEOGRAD, PJ MALI POŽAREVAC

TELEFON: (011) 8256-270
Sajt: www.amss.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LAGER MAŠINE
11235 MALI POŽAREVAC
AUTOPUT BEOGRAD NIŠ 32 KM

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
ZASTUPANJE, DISTRIBUCIJA I PRODAJA GRAĐEVINSKIH MAŠINA I REZERVNIH DELOVA, SERVIS MAŠINA I POSTROJENJA VELIKIH PROIZVOĐAČA GRAĐEVINSKE OPREME

TELEFON: (011) 8256-430
E-mail: office@lager.rs
Sajt: www.lager-doo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
11235 MALI POŽAREVAC
KOSMAJSKI TRG 1

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA MALI POŽAREVAC

TELEFON: (011) 8256-510
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RASINA
11235 MALI POŽAREVAC
SREĆKA JOVANOVIĆA 51-A

PREDUZEĆE ZA MONTAŽU INSTALACIJA RASINA DOO
PROIZVODNJA I PRODAJA POLIESTERSKIH MERNIH I RAZVODNIH ORMARA, PROIZVODNJA GREBENASTIH PREKIDAČA, TRGOVINA OSTALIM ELEKTROMATERIJALOM, PROJEKTOVANJE ELEKTRO INSTALACIJA I IZVOĐENJE ELEKTRO RADOVA

TELEFON: (011) 6301-279
E-mail: office@rasina.com
Sajt: www.rasina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA BEOGRAD
11235 MALI POŽAREVAC
V. ŽIVANOVIĆ 8

AMBULANTA MALI POŽAREVAC

TELEFON: (011) 8256-259

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: