BIVODA
17520 BUJANOVAC
RAKOVAC BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET MINERALNE VODE I OSVEŽAVAJUĆIH NAPITAKA DOO

CENTRALA: (017) 7651-266
E-mail: bivoda@ptt.rs
Sajt: www.bivoda.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA BUJANOVAC
17520 BUJANOVAC
KARAĐORĐA PETROVIĆA 246

ZDRAVSTVENA USTANOVA

TELEFON: (017) 651-058

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANCA INTESA
17520 BUJANOVAC
TRG BRATSTVA I JEDINSTVA 1

AD BEOGRAD, PJ BUJANOVAC

TELEFON/TELEFAKS: (017) 653-567
Sajt: www.bancaintesa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA
17520 BUJANOVAC
KARAĐORĐA PETROVIĆA 103

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA BUJANOVAC

TELEFON: (017) 7155-004
Sajt: www.posted.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DDOR NOVI SAD
17520 BUJANOVAC
KARAĐORĐA PETROVIĆA BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE NOVI SAD, EKSPOZITURA BUJANOVAC

TELEFON: (017) 652-546
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DIB
17520 BUJANOVAC
SIME POGAČAREVIĆA 43

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I OBRADU DUVANA I DUVANSKE FOLIJE

CENTRALA: (017) 651-110
E-mail: tobaccodib@mts.rs
Sajt: www.dibbujanovac.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA BUJANOVAC
17520 BUJANOVAC
KARAĐORĐEVA BBCENTRALA: (017) 651-017
E-mail: domzdravljabujanovac@gmail.com
Sajt: www.dzbujanovac.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
17520 BUJANOVAC
KARAĐORĐA PETROVIĆA, TRŽNI CENTAR BALKAN LOK. 1

ADO BEOGRAD, EKSPOZITURA BUJANOVAC

TELEFON: (017) 650-150
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTRODISTRIBUCIJA VRANJE
17520 BUJANOVAC
KARAĐORĐA PETROVIĆA BB

OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE DOO BEOGRAD, POSLOVNICA BUJANOVAC

TELEFON: (017) 651-891
Sajt: www.jugoistok.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ENTERIJER
17520 BUJANOVAC
GNJILANSKI PUT 93

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA I OPREMANJE ENTERIJERA

TELEFON: (017) 651-012

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EURO-COMPUTERS
17520 BUJANOVAC
KARAĐORĐA PETROVIĆA 117

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (017) 653-847
E-mail: eurocomputers@hotmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FELDSPAT
17520 BUJANOVAC
INDUSTRIJSKA ZONA BB

DOO RUDARSKO PREDUZEĆE
PROIZVODNJA NEMETALNIH MINERALA: RUDNICI I FLOTACIJA FELDSPATA, LISKUNA I KVARCA

CENTRALA: (017) 652-080

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FERO KONSTRUKCIJE
17520 BUJANOVAC
DOBRIVOJA STANKOVIĆA 8

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ALATA, REZERVNIH DELOVA I PROCESNE OPREME AD

TELEFON: (017) 651-052

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GUMOPLASTIKA
17520 BUJANOVAC
KARAĐORĐA PETROVIĆA 215

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PRERADU PLASTIČNIH MASA, GUME, KOŽE I METALA DOO

CENTRALA: (017) 652-892

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HEBA
17520 BUJANOVAC
INDUSTRIJSKA ZONA BB

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU OSVEŽAVAJUĆIH NAPITAKA, PLASTIČNE AMBALAŽE I MINERALNE VODE AD

TELEFON/TELEFAKS: (017) 7652-020
E-mail: office@heba.rs
Sajt: www.heba.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: