DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE GADŽIN HAN
18240 GADŽIN HAN
MILOŠA OBILIĆA BB

JAVNO PREDUZEĆE

TELEFON: (018) 861-271
E-mail: direkcija@gadzinhan.rs
Sajt: www.direkcija.gadzinhan.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA GADŽIN HAN
18240 GADŽIN HAN
MILOŠA OBILIĆA BBCENTRALA: (018) 860-155
Sajt: www.dz.gadzinhan.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
18240 GADŽIN HAN
BRACE RADENKOVIĆA BB

ADO BEOGRAD, POSLOVNICA GADŽIN HAN

TELEFON/TELEFAKS: (018) 860-002
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKRAN
18240 GADŽIN HAN
VELIKI VRTOP BB

RADIO I TV SERVIS

TELEFON: (018) 530-525

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTRODISTRIBUCIJA NIŠ
18240 GADŽIN HAN
VITKA RADENKOVIĆA BB

OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE DOO BEOGRAD, POSLOVNICA GADŽIN HAN

TELEFON: (018) 860-040
Sajt: www.jugoistok.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EURO-ELECTRIC
18240 GADŽIN HAN
SEMČE BB

ZANATSKA RADNJA

TELEFON: (018) 590-237
E-mail: info@euroelectric.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRANIT
18240 GADŽIN HAN
LIČJE BB

KAMENOREZAČKA ZANATSKA RADNJA
IZRADA I UGRADNJA BALUSTERA OD MERMERA, STEPENICA, KAMINA, KUHINJSKIH ELEMENATA, NADGROBNIH SPOMENIKA

TELEFON: (018) 541-436

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRKINJA
18240 GADŽIN HAN
SELO GRKINJA

DOO VELEPRODAJA OPREME ZA GREJANJE I VODOVOD, OKOVA BANE, ELZET METALNE GALANTERIJE I MALOPRODAJA PREHRAMBENE I MEŠOVITE ROBE

PJ NIŠ, BULEVAR CARA KONSTANTINA 90: (018) 545-810

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LIK-AS
18240 GADŽIN HAN
PODZEMNI PROLAZ NIŠ LOKAL 65

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET, VELIKI KRČIMIR
PRODAJA DIGITALNE FOTO OPREME

TELEFON: (018) 526-036

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MANČIĆ GRANIT
18240 GADŽIN HAN
MILOŠA OBILIĆA BB

DOO PROIZVODNO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE
TRGOVINA NA VELIKO GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA I SEČENJE, OBRADA I UGRADNJA KAMENA

TELEFON: (018) 4542-377
E-mail: nigranit@gmail.com
Sajt: www.ni-granit.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MLEKARA BARBEŠ
18240 GADŽIN HAN
DONJI BARBEŠ BB

RADNJA ZA OTKUP I PRERADU MLEKA I TRGOVINU

TELEFON/TELEFAKS: (018) 868-073

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MLINPEK BELA PALANKA
18240 GADŽIN HAN
MALI VRTOP BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO GADŽIN HAN

TELEFON: (018) 510-077
E-mail: mlinpek@ninet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MLINPEK-MILK
18240 GADŽIN HAN
MILOŠA OBILIĆA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO

TELEFON: (018) 860-444
E-mail: mlinpek@ninet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
18240 GADŽIN HAN

ISPOSTAVA GADŽIN HAN

TELEFON: (018) 860-052
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA GADŽIN HAN
18240 GADŽIN HAN
MILOŠA OBILIĆA BBTELEFON: (018) 860-112
E-mail: info@gadzinhan.rs
Sajt: www.gadzinhan.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: