AZVIRT
32304 TAKOVO
TAKOVO BB

OGRANAK BEOGRAD, GRADILIŠNE KANCELARIJE TAKOVO
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PUTEVA, AUTOPUTEVA, AERODROMSKIH TERMINALA, PISTA I RULNE STAZE I PROIZVODNJA PUTNIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

TELEFON: (032) 736-850
Sajt: www.azvirt.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIG SIN
32304 TAKOVO
DONJI BRANETIĆI BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (032) 736-577

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BODRI
32304 TAKOVO
TAKOVO BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PRERADA MLEKA I PROIZVODNJA JOGURTA

TELEFON: (032) 736-438
E-mail: bodritakovo@open.telekom.rs
Sajt: www.bodri.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
32304 TAKOVO
TAKOVO BB

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA TAKOVO

TELEFON: (032) 736-132
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIJAL
32304 TAKOVO
TAKOVO BB

FABRIKA SEMERINGA I DRUGIH TEHNIČKIH PROIZVODA DOO

TELEFON: (032) 736-128

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: