ARRIVA LITAS
12374 ŽABARI
ŽABARI BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO POŽAREVAC, AUTOBUSKA STANICA ŽABARI

TELEFON: (012) 250-250
Sajt: www.arriva.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTO SERVIS M & S
12374 ŽABARI
MIROSLAVA IVKOVIĆA 44

ZANATSKA USLUŽNA RADNJA

TELEFON: (012) 250-333

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BS ALFA INVEST GROUP
12374 ŽABARI
VLAŠKI DO BB

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VLAŠKI DO
SAKUPLJANJE, IZDVAJANJE I PRERADA IZ ISKORIŠĆENIH STVARI I MATERIJALA


TELEFON: (012) 276-166
E-mail: alphagroup012@hotmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA KULTURU VOJISLAV ILIĆ MLAĐI ŽABARI
12374 ŽABARI
KNEZA MILOŠA 47

JAVNA USTANOVA

TELEFON: (012) 250-858
E-mail: czkzabari@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA SOCIJALNIR RAD ŽABARI
12374 ŽABARI
KNEZA MILOŠA 103TELEFON: (012) 250-301
Sajt: www.zabari.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA ŽABARI
12374 ŽABARI
KNEZA MILOŠA BBCENTRALA: (012) 250-116
E-mail: domzdravljazabari@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
12374 ŽABARI
KNEZA MILOŠA 56

ADO BEOGRAD, EKSPOZITURA ŽABARI

TELEFON: (012) 250-187
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMUNALAC
12374 ŽABARI
KNEZA MILOŠA 103

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (012) 250-857
E-mail: jkpkomunalaczabari@gmail.com
Sajt: www.zabari.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LADOVINA KOMERC
12374 ŽABARI
PORODIN BB

DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DOO
SPOLJNA I UNUTRAŠNJA TRGOVINA OGREVOM, PREVOZ TERETA I ROBE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

TELEFON: (012) 256-700
E-mail: ladovinadoo@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MORAVA
12374 ŽABARI
KNEZA MILOŠA 56

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU

DIREKTOR: (012) 250-132
E-mail: moravazabari@open.telekom.rs
Sajt: www.moravazabari.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA ŽABARI
12374 ŽABARI
KNEZA MILOŠA 103TELEFON: (012) 250-130
E-mail: sozabari@ptt.rs
Sajt: www.zabari.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U POŽAREVCU
12374 ŽABARI
KNEZA MILOŠA 93

SUDSKA JEDINICA U ŽABARIMA

TELEFON: (012) 250-257
Sajt: www.po.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PARTNER SERVIS
12374 ŽABARI
MIROSLAVA IVKOVIĆA 30

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU PARTNER-SERVIS DOO

TELEFON: (012) 7102-779

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
12374 ŽABARI
KNEZA MILOŠA 76

EKSPOZITURA ŽABARI

TELEFON: (012) 250-252
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
12374 ŽABARI
KNEZA MILOŠA 91

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ŽABARI

TELEFON: (012) 250-224
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: