AGRO-M
12320 ŽAGUBICA
MILATOVAC BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PRERADU, PROMET I POSREDOVANJE DOO

MOBILNI TELEFON: 060 3216-247

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ARRIVA LITAS
12320 ŽAGUBICA
HOMOLJSKA 1

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO POŽAREVAC, AUTOBUSKA STANICA ŽAGUBICA

TELEFON: (012) 7643-164
Sajt: www.arriva.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE ŽAGUBICA
12320 ŽAGUBICA
KRALJA MILANA 25TELEFON: (012) 7643-815
Sajt: www.zagubica.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BELOSAVAC
12320 ŽAGUBICA
HOMOLJSKA 62

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (012) 643-417
E-mail: belosavac@gmail.com
Sajt: www.jkpbelosavac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CER
12320 ŽAGUBICA
KNEZ MIHAILOVA 20

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (012) 643-713

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA ŽAGUBICA
12320 ŽAGUBICA
NIKOLE PAŠIĆA 22DIREKTOR: (012) 643-144

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
12320 ŽAGUBICA
TRG JOVANA ŠERBANOVIĆA 1

ADO BEOGRAD, EKSPOZITURA ŽAGUBICA

TELEFON: (012) 443-117
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTRODISTRIBUCIJA ZAJEČAR
12320 ŽAGUBICA
KNEZA MIHAJLA 5

OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE DOO BEOGRAD, POSLOVNICA ŽAGUBICA

TELEFON: (012) 443-220
Sajt: www.jugoistok.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HIBRID
12320 ŽAGUBICA
TRG OSLOBOĐENJA 1

STR POLJOPRIVREDNA APOTEKA

TELEFON: (012) 643-816

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HOMOLJE
12320 ŽAGUBICA
KRALJA MILANA 2

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET MEŠOVITE ROBE NA VELIKO I MALO

TELEFON: (012) 7643-170

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HOMOLJE
12320 ŽAGUBICA
TRG JOVANA ŠERBANOVIĆA 5

OPŠTINSKO UDRUŽENJE PČELARA

TELEFON: (012) 7643-701

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMERCIJALNA BANKA
12320 ŽAGUBICA
TRG JOVANA ŠERBANOVIĆA 1

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA ŽAGUBICA

TELEFON: (012) 643-250
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KULTURNO PROSVETNI CENTAR JOVAN ŠERBANOVIĆ
12320 ŽAGUBICA
KRALJA MILANA 25TELEFON: (012) 7643-835
Sajt: www.kpczagubica.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MERMER
12320 ŽAGUBICA
KOSANČIĆA IVANA BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

TELEFON: (012) 443-108

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
12320 ŽAGUBICA
HOMOLJSKA BB

ISPOSTAVA ŽAGUBICA

TELEFON/TELEFAKS: (012) 643-584
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: