DOM ZDRAVLJA ŽAGUBICA
12316 KREPOLJIN
KREPOLJIN 8

AMBULANTA KREPOLJIN

TELEFON: (012) 642-206

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PAVLOVIĆ-SJ
12316 KREPOLJIN
KREPOLJIN BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE DOO

TELEFON: (012) 642-250

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
12316 KREPOLJIN
TRG JASENOVAČKIH RUDARA 7

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA KREPOLJIN

TELEFON: (012) 442-102
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RESAVICA
12316 KREPOLJIN
KREPOLJIN BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA, RUDNIK MRKOG UGLJA JASENOVAC

DIREKTOR: (012) 7160-210
E-mail: sasa.ognjanovic@jppeu.rs
Sajt: www.jppeu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAPA DEX COMPANY
12316 KREPOLJIN
MARŠALA TITA 29

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

TELEFON: (012) 642-477

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: