JUGO-KAOLIN
19214 RGOTINA
SVETOSAVSKA 11

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO BEOGRAD, OGRANAK SRBOKVARC
PROIZVODNJA KVARCNOG PESKA ZA STAKLARSKU I GRAĐEVINSKU INDUSTRIJU

TELEFON: (019) 466-110
Sajt: www.jugokaolin.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
19214 RGOTINA
RGOTINA BB

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA RGOTINA

TELEFON: (019) 466-022
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA STANICA
19214 RGOTINATELEFON: (019) 466-202

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: